Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice

Vítáme Vás na webu KRAP ZŠ Šlapanice

          image     bEDUin      edu id - vzdělávání je i vaše záležitost   Rodiče vítáni     

                                        strategie_logo.png     


Najdete nás i na www.krapzsslapanice.cz     


8.3.2016 - Setkání Klubu rodičů ve 20.00 hod.

Setkání rodičů v měsíci březnu se kvůli jarním prázdninám posouvá o týden. Děkujeme za pochopení.
Sluníčko Šlapanice, o.s. - Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice

Milí rodiče, máte nápady, připomínky, zajímá vás, co se děje ve škole? 

Přijďte, rádi vás přivítáme – KRAP ZŠ Šlapanice se schází každé první úterý v měsíci ve 20.00 hod. v prostorách klubovny Sluníčka Šlapanice, o.s. na Nádražní ulici 7 (budova, kde sídlí Městská policie) v posledním patře.

Zúčastnit se můžete kterékoliv schůzky během roku, členství není nutné.

 


 

Milí rodiče,

zúčastnili byste se např. besedy "Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole"? Uvítali byste takovou besedu? Pište do diskusního fóra.

Nabídka seminářů a besedy značky Rodiče vítáni
Na začátku roku 2012 jsme se ptali škol, zda by měly zájem o semináře k tématu spolupráce školy a rodičů. Předběžný zájem byl značný, a proto jsme připravili tři semináře a jednu besedu pro školy a rodičovské organizace. Jsou určené každému, kdo chce vědět, jak řešit konfliktní situace, jak lépe komunikovat s rodiči/školou či jak dobře spolupracovat s komunitou. Anotace seminářů a objednávku najdete na
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/nabidka-seminaru-a-besedy-znacky-rodice-vitani/

 Převzato z webu školy:

 

Školní poradenské pracoviště

V roce 2010  vzniklo v rámci projektu MŠMT "Rozvoj školních poradenských pracovišť - Vzdělávání - Informace - poradenství II" (RŠPP-VIP II)  Poradenské centrum. Škola se dále účastní navazujícího projektu „Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III" (RAMPS-VIP III). Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky realizuje MŠMT společně s Národním ústavem pro vzdělávání.

V říjnu tohoto školního roku byla zahájena realizace projektu "Rozvoj poradenského centra včetně komplexní specializované podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami", který škola získala na základě projektové žádosti v rámci výzvy Jihomoravského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost".

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0021

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Jedná se o 1. výzvu 2. GG PO 1 Jihomoravského kraje

Doba realizace: 1. 8. 2012 – 31. 1. 2015

Projekt je zaměřen na rozvoj poradenství, speciálně pedagogických a psychologických služeb na základní škole. Realizuje části kurikulární reformy vytvářením a rozšiřováním rovných příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami rozšířením odborného poradenského pracoviště a zapojením odborných pracovníků do výchovně-vzdělávacího procesu na škole. Zaměřuje se na rovný přístup ke vzdělání bez diskriminace a zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog a výchovný poradce) zajistí komplexní odbornou pomoc a podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ostatním žákům, rodičům, pedagogům počínaje diagnostikou vzdělávacích potřeb, přes reedukaci, skupinovou i individuální nápravu až po odbornou konzultační a poradenskou činnost.

       


 Doporučený postup pro jednání rodič – škola

29.března 2012

Vážení rodiče,
máte dotaz, připomínku či výhradu k výuce, jednání nebo postupu vyučujícího?

1.   Domluvte si osobně, telefonicky nebo emailem schůzku s daným vyučujícím (v případě potřeby s účastí třídního učitele), vysvětlete si názorové rozdíly a společně se domluvte na možném řešení problému.

2.   Dále je možné se obrátit na školní psycholožku, která může pomoci odborným názorem, případně zprostředkováním kontaktu učitel/žák/rodič.

3.   Oslovit můžete také výchovnou poradkyni nebo metodičku primární prevence, které Vám mohou poradit s řešením dané situace.

4.   Pokud ani po využití těchto možností nedojde k vyřešení projednávané záležitosti, můžete se obrátit na ředitele školy nebo školskou radu, a to v oblastech, které ji přísluší projednávat (o školské radě zde).

 

Škola garantuje profesionální a objektivní přístup ve věci řešení stížností, tzn., že se v žádném případě projednávaná záležitost neodrazí negativně na vztahu učitele k danému žákovi.

 

 Co je nového?Jmenování ředitele ZŠ Šlapanice

Rada města Šlapanice na své 20. schůzi dne 24. června 2015 jmenovala do funkce ředitele ZŠ Šlapanice pana PhDr. Pavla Vyhňáka s účinností od 1. července 2015.

 

 

 Doporučujeme:

V naší knihovničce si můžete vypůjčit knihu určenou všem rodičům.

 

Rodiče vítáni.

Praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí.

 

Autor: Tomáš Feřtek                                

Více jak stostránková  publikace nabízí oběma stranám praktické příklady, návody, doporučení a pravidla, která je dobré dodržovat, má-li být komunikace mezi rodiči a školou přiměřeně nekonfliktní.

V knížce najdete:

  • Výsledky výzkumu o vztahu rodičů ke škole svých dětí
  • Návod, jak změřit svou míru otevřenosti ke spolupráci s rodiči/učiteli
  • Vysvětlení, proč si rodiče a učitelé tak často nerozumějí
  • Lekce z každodenní školní konverzace
  • Praktické příklady škol, které našly způsob, jak se s rodiče dorozumět
  • Desatero pro tatínka, maminku a paní učitelku
  • Několik veselých komiksových scének

Tomáš Feřtek - novinář, aktivista, dramaturg a scénárista. Narodil se 1962, dlouholetý reportér a šéfreportér týdeníku Reflex, dnes dramaturg ve společnosti MPP. Délesloužící rodič tří dětí.

 

 

TOPlist
Připravujeme
Zde si můžete objednat nebo zrušit odběr novinek
Nový vzkaz na e-mail
Jméno
e-mail
text
Opište číslo