Založit webové stránky nebo eShop

Burza Šlapanice

Aktuálně

http://www.krapzsslapanice.cz/Aktualne.html

 


vložil/a EUr 17.2.2017


Milí přátelé, plánujeme burzu v termínu 31.3. - 1.4.2017. Veškeré informace naleznete co nejdříve na http://www.krapzsslapanice.cz/Burza.html.

 

Vaši pořadatelé burzy

 

 


vložil/a EUr 18.9.2016


 

Milí příznivci burzy, musím Vám s politováním oznámit, že podzimní burza neproběhne. Chybí hlavní organizátor. Pokud by někdo z Vás měl o tuto "funkci" do budoucna zájem, napište na mail burza@krapzsslapanice.cz. Spoustu pomocníků a klíčových osob je stále ochotných pokračovat. Ráda pomůžu a předám zkušenosti, kontakty a veškeré materiály a formuláře. Burza se začíná plánovat tak jeden a půl měsíce dopředu. Jarní tedy někdy v polovině února. Budu ráda, když tato tradice nezanikne. Burza probíhala od podzimu 2010 do jara 2016 2x za rok.

Eva Urbánková

 

 

 vložil/a EUr 2.2.2016


Setkání rodičů dnes z organizačních důvodů nebude. Děkujeme za pochopení.

 

 vložil/a EUr 16.9.2015


Převzato z webu ZŠ:

Výzva rodičům žáků ZŠ Šlapanice

Vážení rodiče,

pokud máte zájem zapojit se do činnosti školské rady jako zástupci rodičů, přihlaste se prosím nejpozději do 24. 9. 2015 jako kandidát na člena školské rady. V případě Vaší kandidatury prosím o odevzdání Vaší písemné nominace a krátkého představení své osoby a Vaší motivace pro práci ve školské radě. Vše prosím doručte do kanceláře ředitele školy PhDr. Pavla Vyhňáka, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice. A to buď dopisem nebo elektronicky na kancelar@zsslapanice.cz. Uveďte přitom své jméno, příjmení, bydliště a ročník, který navštěvuje Vaše dítě. Ze všech přihlášených kandidátů bude sestavena kandidátní listina, z níž rodiče vyberou své zástupce do školské rady.

Volby do školské rady se uskuteční v úterý 29. září 2015 v čase od 16.30 - 18.00 během třídních schůzek pro 2. - 5., 7. - 9. ročník v prostorách ZŠ Šlapanice (3. NP před sborovnou). Srdečně jsou zváni i rodiče žáků prvních a šestých tříd.

S činností školské rady se můžete seznámit na stránkách školy (www.zsslapanice.cz).
http://www.zsslapanice.cz/vyzva-rodicum-zaku-zs-slapa…/c4675

 

Milí rodiče,

přijďte k volbám. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Na své zástupce ve školské radě se můžete obracet se svými podněty. Zápisy z jednání školské rady najdete vždy na http://www.zsslapanice.cz/zapisy-z-jednani/m269

 

 

 vložil/a EUr 7.9.2015


 

Připravujeme  Podzimní burzu, která se bude konat ve dnech

16. – 17. října 2015 v budově ZŠ Šlapanice.

 

více na http://www.krapzsslapanice.cz/Burza.html

 vložil/a EUr 19.7.2015


Převzato z webu školy:

ZŠ Šlapanice přijme od září kvalifikovaného:

- učitele/ku s aprobací pro 1. stupeň základní školy - výhodou je zaměření na anglický jazyk
- učitele/ku s aprobací M - HV (příp. AJ)
- učitele/ku anglického jazyka

Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte pouze při splněné kvalifikaci na e-mail: kancelar@zsslapanice.cz

http://www.zsslapanice.cz/prijmeme-uciteleky/c4624

 


Převzato z webu školy:

Přijmeme asistenty pedagoga

ZŠ Šlapanice přijme od září 2015 sedm asistentek/asistentů pedagoga, a to:

1. Asistent - 20 h, pro první ročník

2. Asistent - 21 h, pro první ročník

3. Asistent - 20 h, pro druhý ročník

4. Asistent - 20 h, pro druhý ročník

5. Asistent - 20 h, pro čtvrtý ročník

6. Asistent - 15h , pro pátý ročník

7. Asistent - 20 h , pro devátý ročník

Hledáme spolehlivé, komunikativní asistentky/asistenty pro dlouhodobou spolupráci, ideálně s praxí a zkušenostmi (popř. ochotné se dále vzdělávat v dané problematice), schopné stabilně spolupracovat s pedagogy i rodiči. Požadujeme: SŠ, VŠ pedagogická, příp. SŠ vzdělání s maturitou + dokončený
akreditovaný kurz MŠMT ČR pro asistentky/asistenty pedagoga, praxe výhodou, bezúhonnost, samostatnost, spolehlivost.

Své písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte pouze při splněné kvalifikaci na e-mail: kancelar@zsslapanice.cz

http://www.zsslapanice.cz/prijmeme-asistenty-pedagoga/c4616

 

 


Převzato z webu školy:


Výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2015

Písemnou přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 19. 6. 2015 na adresu Základní škola, Šlapanice, Masarykovo náměstí 1594/16, 664 51 Šlapanice.

Obálku označte slovy „Konkurz-neotvírat". Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

http://www.zsslapanice.cz/vyberove-rizeni-na-pozici-v…/c4562

 


3. zasedání školské rady

4. zasedání školské rady

5. zasedání školské rady

6. zasedání školské rady

7. zasedání školské rady

 vložil/a EUr 10.3.2015


Ještě je volná kapacita a do zítřka můžete posílat seznamy na burzu!

 vložil/a EUr 9.2.2015


Připravujeme  Jarní burzu 2015, která se bude konat ve dnech 13. – 14. března 2015 v budově ZŠ Šlapanice. Veškeré informace naleznete na http://www.krapzsslapanice.cz/Burza.html.

 

Pozor na některé změny:

Přijímáme zboží ve velikostech 68 až 176.

Maximální počet přijatých věcí je 50 kusů.

Limit pro celkový příjem je 5 tisíc kusů zboží, zasílejte tedy seznamy včas.

POZOR na změnu seznamu.

Přijímáme seznamy pouze zaslané elektronicky do daného limitu.

V souboru se seznamem se v záložce „štítky na zboží“ automaticky generují štítky, které si můžete vytisknout.

 

 vložil/a EUr 7.2.2015


Vyjádření školy k zápisu z jednání ŠR

Kvalita připravované stravy ve školní jídelně se pravidelně kontroluje a určitě se nezhoršila, je stále velmi vysoká. Stížnosti na kvalitu stravy přicházejí opakovaně pouze od několika jedinců z řad rodičů a Školské rady, proto jejich hodnocení nemůže být zdaleka objektivní.

Důvodem přípravy pouze jednoho druhu oběda je nepostačující kapacita gastrozařízení kuchyně (většina zařízení je značně opotřebovaná a často poruchová, jedno z hlavních zařízení je od 8.1. 2015 mimo provoz, čeká se na dodání nového). Na tento fakt škola pravidelně poukazuje.

Některá osobní nařčení v oblasti komunikace zaměstnanců nemám podložená fakty (tvrzení proti tvrzení).


http://www.zsslapanice.cz/vyjadreni-skoly-k-zapisu-z-jednani-sr/c4430

 

Milí rodiče a přátelé ZŠ Šlapanice,

nevím, jaký je Váš postoj ke školnímu stravování v naší jídelně a nežádám o nic, co by bylo proti Vašemu přesvědčení, ale pokud k tomu máte nějaké podněty nebo kladné ohlasy, prosím, napište vedení školy nejlépe v kopii některému ze zástupců Školské rady http://www.zsslapanice.cz/kontakty/m270, aby bylo hodnocení objektivní!

Nesouhlasím s tvrzením, že si stěžuje několik jednotlivců. Zástupci rodičů ve Školské radě a zástupci Klubu rodičů tlumočí připomínky rodičů, kteří se na ně obracejí. Evidentně ale nestačí podněty a stížnosti rodičů směrovat zástupcům Školské rady a Klubu rodičů. Podněty těchto zástupců jsou zlehčovány.

Ještě bych ráda zdůraznila, že naše jednání s panem ředitelem se netýkalo kvality ve smyslu závadné potraviny a nedostatků v dodržování vyhlášky Vyhláška č. 107/2005 Sb., v platném znění, ale jde nám o výživovou hodnotu a kombinaci potravin, o zpestření jídelníčku a ne o převratnou změnu. Odkazujeme se na některé dokumenty jako je doporučení Ministerstva zdravotnictví, které vzniklo na pracovišti Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s odborným přispěním Mgr. Slavíkové. Toto vše je v kompetenci vedoucího školní jídelny a v žádném případě se nejedná o kritiku kterékoli paní kuchařky.

http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1105

V posledním zápisu ze školské rady http://krap-slunickoslapanice.wbs.cz/zapisy/skolska_rada/sr_2014-17-02-667.pdf najdete také vyhodnocení jídelníčku za několik měsíců začátku loňského roku vypracované Ing. Olgou Hudcovou, referentkou pro školní stravování z odboru školství - oddělení organizační a správní Krajského úřadu Jihomoravského kraje, které koresponduje s našimi připomínkami.

Eva Urbánková

 


Dovětek na webu školy:

Vyhláška o školním stravování

Jediný právní dokument, kterým se řídí stravování ve školních zařízeních, je Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Vyhláška č. 107/2005 Sb., v platném znění

 vložil/a EUr 6.2.2015


Zápis z 2. jednání Školské rady při ZŠ Šlapanice konaného 22.1.2015

 

 vložil/a EUr 29.1.2015


Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014


 Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
V souladu s §174, odstavec 16 školského zákona, zveřejňila 17.12.2014 Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2013/2014. 
 
 

 

 

 vložil/a EUr 15.1.2015


Zápis z jednání komise RM (8.1.2015)

Komise pro výchovu, vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mládeže (zkratka KVVS)

Body, které se týkají ZŠ:

2.b) Rada města se bude zabývat kvalitou výuky na ZŠ.
c) Dotazy na Školskou radu byly podány, budou se projednávat na příští schůzce ŠR (22.1.).

5. ŠR
Předsedkyně komise podala informace z jednání školské rady, které se uskutečnilo v prosinci. K. Krejčí podala připomínku k zápisu, který je uveřejněn na stránkách školy, ale s množstvím překlepů.

10. Komise se dotazuje ŠR:
a)zda je plánovaná výměna učebnic a jaká na to je vyčleněná částka z rozpočtu?
b)zda je možné se informovat o srovnávacích testech ZŠ a počtu dětí přijatých na gymnázia, SŠ a učiliště?

11. Školní psycholog
Členové komise doporučují Radě města zajistit finanční prostředky na financování školního psychologa do období, nežli bude zajištěno financování z dalšího projektu.

 

 vložil/a EUr 29.12.2014


Zápis z 1. jednání Školské rady při ZŠ Šlapanice konaného 9.12.2014

Kontakty na členy nové školské rady najdete zde nebo na webu školy.

 vložil/a EUr 18.12.2014


Zápis ze schůzky klubu rodičů konané 2.12.2014

- Zimní burza

- Činnost klubu v budoucnu

- Školní psycholog

 

 

Komise pro výchovu, vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mládeže (zkratka KVVS)

Zápis z jednání komise RM

Body, které se týkají ZŠ:

8. Komise se dotazuje rady, jaký má plán se ZŠ a kvalitou výuky.

10. Komise vznesla dotazy na schůzku Školské rady (9. 12. 2014) – bufet ve škole, kapacita školy, kvalita výuky)

12. Nabízíme občanům možnost přijít na naši schůzku případně nás oslovit mailem (migdauova@gmail.com)

 

 vložil/a EUr 11.12.2014


Školská rada ZŠ Šlapanice na období 2014 - 2017:

zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Lubomír Konečný, Mgr. Zora Dufková, Mgr. Šárka Štěpánková

zástupci rodičů:

Bc. Květa Lucáková, Mgr. Iveta Nesrovnalová, Ing. Šárka Hloušková

jmenovaní zástupci města:

Mgr.Kateřina Migdauová, Mgr.Michal Klaška, Ing.Martina Schusterová (předsedkyně)

 

Komise Rady města Šlapanice pro výchovu, vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mládeže  zápisy

Migdauová Kateřina, Mgr. - (předsedkyně), migdauova@gmail.com
Havlíček Jaroslav
Chaloupka Miroslav
Kadlc Zbyněk, RNDr.
Merclová Eva, Ing.
Šalamounová Eva, Mgr.
Sova Michael
Šudák Vítězslav
Velan Zdeněk
Krejčí Katarína, DiS.
Klaška Václav

najdete také na http://www.krapzsslapanice.cz/Setkani-klubu.html

 


Milí rodiče,

rádi bychom vyvolali debatu na téma "Rodičovské kavárny". Dostali jsme tip na stránky
http://www.zseden.cz/besedy-pro-rodice/ a zdá se nám to jako velmi dobrý nápad. Prosíme Vás, odhoďte ostych a zapojte se do debaty. Můžete psát na náš facebooku https://www.facebook.com/pages/Klub-rodi%C4%8D%C5%AF-a-p%C5%99%C3%A1tel-Z%C5%A0-%C5%A0lapanice/175997882413368 nebo na e-mail info@krapzsslapanice.cz, dále máte možnost psát do diskusního fóra na našem webu: http://www.krapzsslapanice.cz/Diskusni-forum.html?radek=38&tlacitko=detail&list=0 nebo přijít na naše další setkání 6.1.2015. http://www.krapzsslapanice.cz/Setkani-klubu.html

Těšíme se na vaše názory nebo na setkání

k tématu: http://www.prahatv.eu/zpravy/archiv/1///clanek/629/629-v-praze-10-jsou-rodice-prizvani-ke-skolnimu-deni

 

 vložil/a EUr 20.11.2014


Zápis ze 4.11.2014 z jednání zástupců Klubu rodičů s panem ředitelem ZŠ Šlapanice

- školní jídelna

- pravidelné schůzky s vedením školy

- školní klub

- informace pana ředitele

 

Zápis ze schůzky klubu rodičů konané 4.11.2014

- Diskuze o podmínkách založení samostatného „spolku“

- Rozšíření členské základny

- Třídní důvěrníci

- Jednání na ZŠ

- Burza

 

Vážení rodiče a přátelé ZŠ Šlapanice,

děkujeme za vaši účast na Zimní burze 2014. Pokud máte jakékoliv připomínky, prosíme, pište do diskusního fóra nebo na e-mail burza@krapzsslapanice.cz. Děkujeme.        číst dál

Fotografie z burzy naleznete na

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.906971319316017.1073741826.175997882413368&type=3

Statistiku k burze na http://www.krapzsslapanice.cz/statistika.html

 

Další setkání Klubu rodičů ve školním roce 2014/2015 se koná 2.prosince 2014.
 
Předpokládaná témata:   Vánoční večírek, zhodnocení burzy, založení sdružení

 

 vložil/a EUr 27.10.2014


Milí rodiče,
pokud Vás zajímá spolupráce rodiny a školy, přijďte se podívat na Konferenci Rodiče vítáni: Jak zapojit rodinu do života školy, která se bude konat 5.11. 2014 v
Otevřené zahradě Nadace Partnerství v Brně.
Dopolední program k
onference je určen pro ředitele a učitele škol certifikovaných značkou Rodiče vítáni a bude rozdělen do dvou tematických bloků. Odpolední program konference složený z workshopů bude otevřen pro širokou veřejnost - 14.00–16.30 – workshopy pro rodiče a učitele

http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/konference/

 


Další setkání Klubu rodičů ve školním roce 2014/2015 se koná  4.listopadu 2014 v prostorách klubovny Sluníčka Šlapanice, o.s. na Nádražní ulici 7 (budova, kde sídlí Městská policie) v posledním patře.
 
 
Předpokládaná témata:   VIZE sdružení :) a burza  

 vložil/a EUr 21.10.2014


Zápis ze schůzky klubu rodičů konané 7.10.2014

- Informace o volbách do školské rady

- Používání mobilních telefonů ve škole

- Kamerový systém v šatnách ZŠ

- Burza

 

Klub rodičů zakoupil čtyři CD přehrávače v celkové hodnotě 8400 Kč. Tento sponzorský dar bude základní škole sloužit zejména při výuce cizích jazyků.

 

Výsledky voleb do školské rady ZŠ Šlapanice:

http://zsslapanice.cz/vysledky-voleb-do-skolske-rady-zs-slapanice/c4279

 

Připravujeme  Zimní burzu, která se bude konat ve dnech 7.- 8.listopadu 2014 v budově ZŠ Šlapanice.

http://krapzsslapanice.cz/Burza.html

 

 vložil/a EUr 4.10.2014


Kandidáti (zástupci rodičů) do ŠR ZŠ Šlapanice.

 vložil/a EUr 3.10.2014


Připomínáme volby do školské rady 6.10. viz http://www.zsslapanice.cz/oznameni-skolske-rady/c4249

Kandidátkou za Klub rodičů je Květa Lucáková. Prosím, přijďte a dejte jí svůj hlas, pokud nemáte jiného favorita. S paní Lucákovou se snažíme o zpestření jídelníčku ve školní jídelně viz 10. zápis ŠR Ad.3 Školní stravování http://www.zsslapanice.cz/_media_files/1/554.pdf . Samozřejmě to není jediné téma.

Budeme rádi i za sdílení dalším rodičům ve Vašem okolí.

 vložil/a EUr 24.9.2014


Volby zástupců rodičů do školské rady při ZŠ Šlapanice proběhnou 6.10.2014 během třídních schůzek mezi 16.00 a 18.00 hodinou ve 3.patře před sborovnou. Kandidátem za Klub rodičů je Květa Lucáková.

 vložil/a EUr 10.9.2014


Zápis ze schůzky klubu rodičů konané 2.9.2014

- odloučení klubu rodičů od Sluníčka, o.s. a založení nové subjektivity

- školská rada: Eva Černá odchází ze školské rady, ke kandidatuře se přihlásila Květa Lucáková, volby proběhnou na podzim

- Květa Lucáková – informace o schůzce, která proběhla v květnu s ředitelem ZŠ
(Květa Lucáková, Eva Urbánková, pan ředitel Skočovský)

- postřehy z ochutnávky obědů na ZŠ

- diskuse o dalším směřování Klubu rodičů

 


Česká školní inspekce:    Protokol ZŠ Šlapanice 2013

                                   Zpráva ZŠ Šlapanice 2013


 Další setkání Klubu rodičů ve školním roce 2014/2015 se koná 7.října 2014 ve 20.00 hod. v prostorách klubovny Sluníčka Šlapanice, o.s. na Nádražní ulici 7 (budova, kde sídlí Městská policie) v posledním patře.

Předpokládaná témata:   burza, školní jídelna

V květnu doporučili hygienici, v čele s hlavním hygienikem Vladimírem Valentou, školním jídelnám méně vepřového masa, vynechání uzeného masa a uzenin a větší zastoupení bezmasých slaných jídel.

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/mene-veproveho-a-uzenin-doporucila-skolnim-jidelnam-hygiena/r~9bd02b04e02111e389540025900fea04/

 

 vložil/a EUr 27.8.2014


Další setkání Klubu rodičů ve školním roce 2014/2015 se koná 2.září 2014 ve 20.00 hod. v prostorách klubovny Sluníčka Šlapanice, o.s. na Nádražní ulici 7 (budova, kde sídlí Městská policie) v posledním patře.

Předpokládaná témata:   založení samostatného sdružení, školní jídelna - dotazník

 


!!! Převzato z webu ZŠ:   Informace školské rady

Výzva rodičům žáků ZŠ Šlapanice

Vážení rodiče,

pokud máte zájem zapojit se do činnosti školské rady jako zástupci rodičů, přihlaste se prosím nejpozději do 30. 9. 2014 na e-mail předsedkyně školské rady katarina.krejci@seznam.cz a uveďte přitom své jméno, příjmení, bydliště a ročník, který navštěvuje Vaše dítě. Společně s tím, prosím, ve dvou třech větách přibližte, proč o práci ve školské radě máte zájem. Ze všech přihlášených kandidátů bude sestavena kandidátní listina, z níž rodiče vyberou své zástupce do školské rady. Termín voleb do školské rady bude shodný s termínem konání třídních schůzek a bude ještě upřesněn.

S činností školské rady se můžete seznámit na stránkách školy (www.zsslapanice.cz).

Katarina Krejčí


Zápis z 10. jednání Školské rady při ZŠ Šlapanice konaného 9.6.2014

Zápis z 9. jednání Školské rady při ZŠ Šlapanice konaného 28.4.2014

 

 vložil/a EUr 2.6.2014


Jak má dle dětí vypadat zdravý a chutný oběd? Poslechněte si:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3130234

Klub Rádia Junior (26.05.2014 19:00)

Moderovala Romana. Téma: Jak důležité je pravidelné stravování a jak se vaří ve školních jídelnách?

Víte, že i školní jídelny mezi sebou soutěží?

 


Jak by se vám líbil tento jídelníček? http://www.lesmir.cz/jidelnicek Máme ve škole na výběr dvě jídla. Mohlo by se jedno z nich podobat tomu v jídelníčku této liberecké školky ? Pište, prosím na http://www.krapzsslapanice.cz/Diskusni-forum.html?radek=27&tlacitko=detail&list=0.

Opravdu nás zajímá váš názor!!

 

 vložil/a EUr 31.5.2014


3.6.2014 - Setkání Klubu rodičů ve 20.00 hod.

téma: školní jídelna - dotazník, založení samostatného sdružení

... Ministerstvo zdravotnictví nově doporučuje, aby se ve školách nabízelo ovoce a zelenina, ořechy a semínka a z pečiva třeba bagety plněné kvalitními pomazánkami a masem. Na pití pak ministerstvo doporučuje kromě vody z vodovodu i ovocné šťávy, minerálky nebo kysané mléčné nápoje. Ministr by zároveň chtěl, aby se do kantýn a automatů dostávaly ve větší míře potraviny lokálních producentů...

... "Kromě opatření ohledně doplňkového stravování ve školách se kontroly hygieny letos intenzivněji zaměří na školní jídelny, zvlášť co se týká kvality a skladby potravin," dodal Němeček.

 


Zápis z 8. jednání Školské rady při ZŠ Šlapanice konaného 17.3.2014

Zápis z 7. jednání Školské rady při ZŠ Šlapanice konaného 10.2.2014

Zápis z 6. jednání Školské rady při ZŠ Šlapanice konaného 25.11.2013

 vložil/a EUr 21.5.2014


Soubor pedagogicko - organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2014/2015

najdete i na http://www.krapzsslapanice.cz/Dokumenty.html

 vložil/a EUr 16.5.2014


Pro důležitost informací z tiskové konference Čeští školáci jedí nezdravě a tloustnou, zastavme tento trend! vkládáme její záznam http://www.youtube.com/watch?v=Jz-W6il6Rso#t=140

Přílohy:

ukázka z prezentace...Není přípustné, aby právě ve školním prostředí se takto tvrdě střetávala teorie s realitou: v rámci výuky ke zdravému životnímu stylu se hlásají zásady zdravé výživy X nabízí se něco jiného ...

Sledujte další informace na našem facebooku: https://www.facebook.com/pages/Klub-rodi%C4%8D%C5%AF-a-p%C5%99%C3%A1tel-Z%C5%A0-%C5%A0lapanice/175997882413368
 

Hledáme zdravé recepty pro školní jídelny!
Více zde: http://www.skutecnezdravaskola.cz/news/hledame-zdrave-recepty-pro-skolni-jidelny/

 


Online aplikace bez registrace

Přehled online aplikací využitelných velmi snadno a rychle ve výuce díky tomu, že nevyžadují registraci. Jedná se tím pádem o produkty, které jsou k dispozici zcela zdarma.

najdete na http://krapzsslapanice.cz/vyuka.html

 vložil/a EUr 9.5.2014


Vážení rodiče a přátelé ZŠ Šlapanice,

děkujeme za vaši účast na Jarní burze 2014. Pokud máte jakékoliv připomínky, prosíme, pište do diskusního fóra nebo na mail burza@krapzsslapanice.cz. Děkujeme.

číst dál

statistika

 


Kyberšikana

Ve společnosti přibývá případů kyberšikany (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace uvádí, že až 59 % dětí školního věku se setkalo s nějakou její formou). Je proto důležité vědět, jak sebe i své děti alespoň částečně před kyberšikanou bránit. Tento negativní jev se bohužel nevyhýbá ani dětem naší školy a může se prolínat se školní šikanou.

Co je kyberšikana?

číst dál

 vložil/a EUr 2.5.2014


Další setkání ve školním roce 2013/2014 se koná 6.května 2014.
 
 
Předpokládaná témata:   založení samostatného sdružení, školní jídelna - dotazník        

 vložil/a EUr 9.4.2014


Příspěvek z našeho diskusního fóra:
http://www.krapzsslapanice.cz/Diskusni-forum.html?radek=25&tlacitko=detail&list=0

Dobrý den,
byla bych neskonale vděčna za jakoukoliv pomoc se sdílením dotazníků. Potřebuji vyplnit dotazník na výzkum o r
odičovství. Je nutné sehnat velmi velmi velmi mnoho Účastníků, proto jestliže jste matka žijící s dítětem a partnerem v jedné domácnosti, prosím vyplňte tento dotazník. V jiném případě sdílejte co to půjde....Budu vám neskonale vděčná!!!!! Děkuji, Káťa Macháčková

Jestliže se vám nedaří zobrazit nebo odeslat tento formulář, můžete ho vyplnit v režimu online.

https://docs.google.com/forms/d/1X5A70KRBj4OveWtvBwCP_eN67lqa3nl3c0YHoHFWa70/viewform

 


Školní stravování je konečně v centru zájmu

http://www.skolskeodbory.cz/info.php?event_akce=info_detail&id_info=2014000088

Jaké máte zkušenosti s naší školní jídelnou? Jste spokojení nebo byste něco chtěli změnit?

Pište do diskusního fóra:

http://www.krapzsslapanice.cz/Diskusni-forum.html?radek=27&tlacitko=detail&list=0

 


Převzato z webu ZŠ Šlapanice:
http://www.zsslapanice.cz/den-otevrenych-dveri-na-zs/c4094

Den otevřených dveří na ZŠ

ZŠ Šlapanice a Město Šlapanice Vás zvou na
Den otevřených dveří na základní škole
v úterý 15. dubna 2014 od 11.00 do 17.00 hodin

Vážení občané, v rámci zvýšení informovanosti Vás zveme na prohlídku školy v době rekonstrukce. Přijďte se osobně přesvědčit, jak ovlivňuje stavba školní prostředí.

 

 vložil/a EUr 15.3.2014


Převzato z webu ZŠ Šlapanice:

Spolupráce s Klubem rodičů a přátel ZŠ Šlapanice

Tento týden byla předána ocenění žákům, kteří se zapojili do soutěže a své dojmy z předvánočního Jarmarku ztvárnili obrázkem, povídáním či malou reportáží. Za pěkné ceny bychom chtěli poděkovat Klubu rodičů a přátel ZŠ Šlapanice.
Soutěžní práce a ukázka cen
http://www.krapzsslapanice.cz/Jarmark.html

Děkujeme sdružení také za poskytnutí volných vstupenek pro žáky do Muzea Šlapanice. Tento dar dětem i vyučujícím výrazně zjednoduší organizaci návštěv nabízených výstav a výukových programů. V období listopad - prosinec 2013 využilo tyto vstupenky do muzea 160 dětí z celé školy. Nyní se s novými „volňásky" chystáme na výstavy „Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka" a „Supermarket SVĚT".


http://www.zsslapanice.cz/spoluprace-s-klubem-rodicu-a-pratel-zs-slapanice/c4068

 vložil/a EUr 11.3.2014


V letošní soutěži jsme rozdali za účast ceny a diplomy všem, kteří se jí zúčastnili.

 

      http://www.krapzsslapanice.cz/Jarmark.html

 

 

 vložil/a EUr 6.3.2014


Připravujeme  Jarní burzu, která se bude konat ve dnech 4.- 5.dubna 2014 v budově ZŠ Šlapanice.

Přijímáme:

dětské jarní a letní oblečení do velikosti 176, boty, sportovní potřeby (kolečkové brusle, odrážedla, kola, koloběžky atd.), autosedačky, kočárky, hračky a knížky.

Maximální počet přijatých věcí je 70 kusů.

Další informace naleznete zde do konce týdne.

 vložil/a EUr 14.2.2014


Převzato z webu ZŠ:   Informace školské rady

Vážení rodiče,
v případě, že budete mít k probíhající rekonstrukci základní školy dotazy, podněty či připomínky, můžete se obracet na školskou radu, která se bude snažit Vaše podněty neprodleně řešit a dát odpovědi na Vaše dotazy. Využít můžete e-mailovou adresu předsedkyně školské rady katarina.krejci@seznam.cz.


http://www.zsslapanice.cz/informace-skolske-rady/c4042

 

 vložil/a EUr 1.2.2014


Hlas do literární, fotografické a výtvarné soutěže pro žáky ZŠ Šlapanice můžete zaslat do 10.2.2014 ze stránky http://www.krapzsslapanice.cz/Jarmark.html

 


Převzato z webu ZŠ Šlapanice:

Den otevřených dveří

Vážení rodiče,
v rámci zvýšení informovanosti vás zveme na prohlídku školy v době rekonstrukce. Pomozte nám omezit množící se dohady a přijďte se

v úterý 4. 2. 2014 v době od 8.00 do 12.00 hod.

osobně přesvědčit, jak ovlivňuje stavba školní prostředí.

 

 vložil/a EUr 27.1.2014


Další setkání Klubu rodičů ve školním roce 2013/2014 se koná 4.února 2014.
 
Témata:  rekonstrukce ZŠ, vyhodnocení soutěže, jarní burza  
                          
Hostem bude místostarosta Pavel Horák, se kterým budeme debatovat o rekonstrukci ZŠ.
 
 

 vložil/a EUr 21.1.2014


aktualizováno 21.1.2014

Školní zralost, odklad školní docházky a nástup do první třídy

Patříte-li k rodičům našich budoucích prvňáčků, pak se vám možná bude hodit malá rekapitulace důležitých informací vztahujících se ke školní zralosti, odkladům školní docházky a nástupu do první třídy.

číst dál

 vložil/a EUr 10.1.2014


STATISTIKA - práce školního psychologa v roce 2012/2013

 vložil/a EUr 9.1.2014


14. a 20.1.2014 se budou konat v MŠ Zahrádka a v MŠ Hvězdička besedy se školní psycholožkou k zápisu, školní zralosti apod.

Pozvánky ke ztažení - MŠ Zahrádka

                                - MŠ Hvězdička

 vložil/a EUr 6.12.2013


Převzato z webu školy:

Reportáž o výuce s Jeremy Taylorem

V loňském školním roce se uskutečnily hodiny s britským lektorem Jeremy Taylorem, který si připravil lekce jak pro žáky, tak i pro učitele základní školy. Podívejte se na reportáž o této výuce.

 

 vložil/a EUr 29.11.2013


Vážení rodiče a přátelé ZŠ Šlapanice,

Klub rodičů Vás a Vaše děti srdečně zve ve čtvrtek 19.12.2013 v 17.00 hod. do kinosálu naší základní školy na pohádku:

O NAFOUKANÉ ZPĚVAČCE

Na malebný palouček se jednoho dne přiřítí hlučná a bezohledná zpěvačka Henrieta Úžasná, což je pro jeho obyvatele učiněná pohroma. Naštěstí se statečný koník Cecil rozhodne své kamarády zachránit. Sám to ale nesvede…

Původní pohádková komedie pro diváky od 4 do 104 let. Inscenace s nenásilným ekologickým poselstvím je do značné míry založena na interakci s dětskými diváky a pracuje s jejich fantazií a obrazotvorností.

Hrají: Jarka Eliášová a Lukáš Hemala.

Délka představení: 50min

Vstupné dobrovolné

 

Těšíme se na Vás

 


plakát zde

Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice 

vyhlašuje literární, fotografickou a výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ Šlapanice

ve dvou kategoriích pro první a druhý stupeň.

 

Téma:  Předvánoční jarmark v ZŠ Šlapanice

 

Zpracování: článek, rozhovor, úvaha, báseň atp., dále fotografie

nebo jakákoliv výtvarná technika

Své práce odevzdávejte do  6.ledna 2014 v kanceláři školy.

Vyhodnocení soutěže proběhne v lednu 2014.

Vítězné práce budou vystaveny u hlavního vchodu do budovy školy,

najdete je také na stránkách školy www.zsslapanice.cz ,

Klubu rodičů www.krapzsslapanice.cz a ve Šlapanickém zpravodaji.

 

 vložil/a EUr 17.11.2013


 

Zveme Vás na Vánoční večírek Klubu rodičů, který se koná 3.prosince 2013 ve 20.00 hod. v klubovně Sluníčka, o.s. Těšíme se na viděnou.

 


Vážení rodiče a přátelé ZŠ Šlapanice,

děkujeme za Vaši účast na Zimní burze 2013. Pokud máte jakékoliv připomínky, prosíme, pište do diskusního fóra nebo na mail burza@krapzsslapanice.cz. Děkujeme.

Rádi bychom Vás seznámili s našimi plány, na co použijeme těch 10% z celkové ceny Vašeho prodaného zboží. Z výtěžku burzy hradíme naše výdaje. Internetové stránky www.krapzsslapanice.cz, knihy do naší knihovničky www.krapzsslapanice.cz/Knihovna-v-klubovne.html, nákup kancelářských potřeb, provoz tiskárny atp.

Také díky Vám budeme moci finančně podpořit PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK 2013 na základní škole částkou 600,- Kč pro školní družinu a nakoupit ceny do výtvarné soutěže pro děti ze základní školy v hodnotě asi 2.000,- Kč. V tomto školním roce jsme nakoupili výuková DVD do předmětu vlastivěda pro děti z I.stupně v hodnotě 1.800,-Kč a dále volné vstupenky do Šlapanického muzea v hodnotě 4.980,- Kč.

Na burze pracovalo bez nároku na odměnu 24 maminek a 7 dětí. Fotografie z burzy naleznete co nejdříve ve fotogalerii.

Doufáme, že jste byli spokojení a těšíme se na viděnou 4.- 5.dubna 2014 na Jarní burze nebo 13.12.2013 od 16.00 do 17.30 hod. na Předvánočním jarmarku 2013, kdy je škola otevřená pro všechny malé i velké a je možné si ji prohlédnout, což může být zajímavé pro budoucí prvňáčky.

S přáním všeho dobrého

Eva Urbánková

za Klub rodičů

eva.urbankova@krapzsslapanice.cz

 vložil/a EUr 13.11.2013


převzato z webu školy:

Poradenský program „Volba povolání“ pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče,

nabízím žákům, kteří stále váhají s volbou střední školy, možnost zúčastnit se poradenského programu VOLBA POVOLÁNÍ.

Program VOLBA POVOLÁNÍ (volba střední školy) se skládá ze dvou skupinových setkání žáků se školní psycholožkou. Žákům budou zadány psychodiagnostické testy zaměřené na zjištění poznávacích schopností, motivace, představ a přání žáků, co se týče jejich studia na střední škole. Na skupinová setkání pak navazuje individuální konzultace, která se uskuteční formou poradenského pohovoru žáka a jeho rodičů se školní psycholožkou.

9. A - skupinová setkání proběhnou ve středu 20. listopadu (11.45 - 13.25) a v úterý 26. listopadu (14.00 - 15.15).

9. B - skupinová setkání proběhnou v úterý 19. listopadu (11.45 - 13.25) a v úterý 26. listopadu (14.00 - 15.15).

V minulém týdnu dostali všichni žáci 9. tříd informační leták s návratkou, v případě zájmu o účast v programu ji vyplněnou do 15.11. odevzdají školní psycholožce. Leták s návratkou a podrobnějšími informacemi naleznete zde:

informační leták 9.A

informační leták 9.B

Eva Holoubková,
školní psycholožka

 vložil/a EUr 11.11.2013 

 vložil/a EUr 17.9.2013


Důležité informace k zimní burze 2013 najdete na http://www.krapzsslapanice.cz/Burza.html

!! Pozor - dochází k několika změnám !!

- formát seznamu

- poslední termín zaslání je pět dnů před příjmem zboží

Dodržujte, prosím, tento termín a seznamy se snažte posílat s předstihem. Velké množství seznamů zaslaných na poslední chvíli je pro nás časově velmi náročné vzhledem k našim pracovním a rodinným povinnostem. Děkujeme

- seznamy tiskne Klub rodičů

 


Doporučujeme článek, který najdete na webu naší školy:

I Vaše dítě může být šikanováno

http://www.zsslapanice.cz/i-vase-dite-muze-byt-sikanovano/c3848

 

 vložil/a EUr 9.9.2013


ZÁPIS z 5. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice konaného dne 18. června 2013

 

Zimní burza se uskuteční 8.- 9.11.2013

bližší informace naleznete na http://www.krapzsslapanice.cz/Burza.html koncem září

 

Začátkem září jsme díky výnosům z burzy mohli předat dětem z I.stupně ZŠ  tato výuková DVD:

O ŽIVOTĚ A DOBĚ JANA AMOSE KOMENSKÉHO , O OSVÍCENSTVÍ A NÁRODNÍM OBROZENÍ ,

O NAŠÍ CESTĚ K SAMOSTATNOSTI OD SVOBODY K TOTALITĚ OD TOTALITY KE SVOBODĚ ,

KOUZELNÝ SVĚT STARÝCH ŘEMESEL

 

 vložil/a EUr 10.6.2013


STATISTIKA - práce školního psychologa v roce 2011/2012

 

 vložil/a EUr 7.6.2013


Na našich stránkách najdete odkaz na minikatalog pro dobré rodiče v sekci knihy a časopisy.

 

bEDUin 22/2013: Ideální kamarád šesťáků a deváťáků je bílý, štíhlý a nevybočuje – závěry výzkumu (výzkum ukázal, že české děti mají ve velké míře rasistické postoje)

10 postřehů z Montessori: Přečtěte si článek Tomáše Hajzlera, který popis
uje 10 zajímavých rysů, jimiž se podle něj vyznačují tzv. svobodnější školy. Článek vychází z osobní zkušenosti autora.

http://www.eduin.cz/beduin/beduin-222013-idealni-kamarad-sestaku-a-devataku-je-bily-stihly-a-nevybocuje-zavery-vyzkumu/

 

 vložil/a EUr 27.5.2013


Poslední setkání - večírek :) ve školním roce 2012/2013 se koná 4.června 2013.

 

Pokud se chcete dozvědět více o školní psychologii, vychází nová kniha:
http://www.portal.cz/aktuality/skolni-psycholog-prispiva-k-vytvareni-_bezpecne-skoly_/50299/

Školní psycholog přispívá k vytváření „bezpečné školy“

Datum: 20.5.2013

Úvod do školní psychologie je první českou knihou představující základy oboru školní psychologie. Autoři, prof. Stanislav Štech a PhDr. Jana Zapletalová, v rozhovoru odpovídají, jak může škola získat svého psychologa a proč by ho vlastně měla mít nebo jak školní psychologové pracují v jiných zemích...

 

 
Úvod do školní psychologie

V našich podmínkách první a jedinečná publikace, která představuje úvod do problematiky školní psychologie a připravuje půdu pro další prakticky a speciálně orientované publikace. Kniha uvádí čtenáře do školní psychologie jako do relativně mladého psychologického oboru a současně subprofese. Stručně ilustruje historii školní psychologie ve světě i u nás a vystihuje její specifika. Podrobně se zabývá vztahy školního psychologa s ředitelem školy, s učiteli, s třídou, s jednotlivými žáky i jejich rodiči...

 

 vložil/a EUr 15.4.2013


Testování učebnice Project 1 ve 4. ročnících – duben 2013

Na základě setkání s rodiči v klubu Sluníčko vznikla diskuze o příliš nízké náročnosti učebnice Project 1 v pátých ročnících. Někteří rodiče se domnívali, že učivo pouze opakuje látku 4. ročníku a žáci si odnášejí příliš nízký benefit z hodin.

Učitelé anglického jazyka naopak konstatovali, že učivo 4. ročníku buduje především slovní zásobu a správnou výslovnost. Výuka gramatických pravidel zůstává víceméně v pozadí a spíše na základě používaných frází a standartních rozhovorů. V pátém ročníku se vyučuje z učebnice, která záměrně žáky seznamuje s používáním gramatických pravidel a tvořením vět a počítá se s tím, že žáci se soustředí na využití těchto schémat v samostatném ústním i psaném projevu...

http://www.krapzsslapanice.cz/Setkani-k-tematu-vyuky-AJ.html

 

Vážení rodiče a přátelé ZŠ Šlapanice,

děkujeme za vaši účast na Jarní burze 2013. Pokud máte jakékoliv připomínky, prosíme, pište do diskusního fóra nebo na mail burza@krapzsslapanice.cz. Děkujeme.

Možná se ptáte, na co použijeme těch 10% z celkové ceny vašeho prodaného zboží. Z výtěžku burzy hradíme naše výdaje. (internetové stránky www.krapzsslapanice.cz, knihy do naší knihovničky www.krapzsslapanice.cz/Knihovna-v-klubovne.html, spolufinancovali jsme tiskárnu pro potřeby OS Sluníčko www.slunickoslapanice.cz/slunicko/index.php, nákup kancelářských potřeb atp.) ...

http://www.krapzsslapanice.cz/Burza.html

 

 vložil/a EUr 26.3.2013


Naše město se i v letošním roce spolu s okolními obcemi dohodly u příležitosti Dne Země zorganizovat úklidovou akci „pojďme si uklidit náš katastr“. Pro okolní obce jde již o tradiční akci.
 
 

Témata týdne:
atestace učitelů, nedostatek míst ve školkách, inkluze, lesní školky budou placené státem, v Bavorsku ruší školné na VŠ, soutěž pro školy o nejlepší Evropský den, projekt Romský mentor na českých školách, KSČM navrhuje omezit dotace soukromým školám

Výrok týdne:

„Nikoho nezajímá umístění tříletých dětí [do mateřských škol], takže je všem jedno, že většina matek vlastně přijde o práci,“ napsala na internetovém fóru Emimino.cz žena s přezdívkou Dana Klaudie (zdroj)

 

Rodiče vítáni

Zpravodaj Rodiče vítáni
březen 2013

Jak udělat z učitelské profese ceněné povolání?

Aktuálním diskusním tématem kampaně Česko mluví o vzdělávání je „ Jak udělat z učitelské profese ceněné povolání? " Můžete se podívat, co navrhují panelisté, kteří vystoupili na Kulatém stole SKAV a EDUin, a budeme rádi, když se sami zapojíte do debaty. 

 
 


vložil/a EUr 19.3.2013


Upozorňujeme, že lze odebírat novinky na e-mail jak ze školního webu www.zsslapanice.cz tak z našeho webu www.krapzsslapanice.cz

 

http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/podivejte-se-s-ceskomluvi-cz-za-obzor-na-budoucnost-ceskych-skol/

Každý se může přihlásit na regionální semináře o budoucnosti vzdělávání

Workshopy jsou určené všem, kteří se chtějí zapojit do veřejné di
skuse o vzdělávání. Budou se konat od 20. 3. do 15. 5. ve všech 14 krajích. Vyberte si ten svůj, přijďte vytvořit svou vizi světa a vzdělávání a připojte se tím k naší kampani. Účast je zdarma. Online registrace nutná.
http://ceskomluvi.cz/workshopy-vize-vzdelavani/
Jihomoravský kraj – 17.4.
přihlásit se můžete na
http://ceskomluvi.cz/wp-content/uploads/2013/03/Vize_workshop_Brno_pozvanka1.pdf

 

bEDUin
Co přinesl týden 11. – 17. 3.

Témata týdne:

nezaměstnanost v ČR dosáhla rekordní výše, Veletrh fiktivních firem, 1 den mimo školu, dopravní výchova povinně, Barvy života pod palbou kritiky, plošné versus výběrové testování, cíle a podoba vzdělávání

Výrok týdne:

„Mezinárodní komunita tvůrců srovnávacích výzkumů zásadně přehodnotila postoj k plošnému testování. (…) Zejména (…) zdůrazňují, že plošné testy prokazatelně nevedou ke zlepšování vyučování a učení a nepodporují profesní rozvoj pedagogů. Cestu k nápravě hledají v obohacení plošných testů o další úlohy, typicky o úlohy produktivní, ve kterých žáci mají za úkol něco sami vykonat, ale zejména v obrácení pozornosti zpět k formativnímu hodnocení v rámci každodenního vyučování.“
Jana Straková v
článku Ke kritice výzkumu PISA

 

 vložil/a EUr 18.3.2013


Co přinesl týden 4. – 10. 3.

Výrok týdne:

„Pokud je pro rodiče celoživotní vzdělávání přirozenou životní potřebou (jejich děti je často vidí s knihou nebo jiným zdrojem informací, o nových poznatcích diskutují a kriticky k nim přistupují, zkoušejí si naučené v praxi), přijmou tento model i jejich děti. Pokud svým přístupem rodiče sami význam vzdělání spíše bagatelizují, pro školu je výrazně obtížnější probouzet v dítěti vnitřní motivaci pro učení.“
Z komentáře Šárky Mikové k diskusi na téma
Kdo má vychovávat – škola nebo rodiče? na stránkách IHNED.cz

 

 vložil/a EUr 7.3.2013


Přehled ESF projektů - V současné době je škola zapojena do tří projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů

 

Zápis ze 4. jednání Školské rady při ZŠ Šlapanice konaného 5.11.2012

Zápis z 3. jednání Školské rady při ZŠ Šlapanice konaného 17.4.2012

 

 vložil/a EUr 5.3.2013

 


Výtvarné práce najdete na http://www.krapzsslapanice.cz/Jarmark.html

 

Fotky z jarmarku najdete na stránkách školy:


http://www.zsslapanice.cz/jarmark/g23/261

http://www.zsslapanice.cz/druzina-jarmark/g7/261

 vložil/a EUr 24.2.2013


ostatní odevzdané práce do vyhlášené soutěže

 

 

Připravujeme  Jarní burzu, která se bude konat ve dnech

5.- 6.dubna 2013 v budově ZŠ Šlapanice.

 

http://www.krapzsslapanice.cz/Burza.html

 vložil/a EUr 18.2.2013


Potvrzujeme termín setkání s paní uč. Černochovou 12.3.2013.
 
 
 
Internetové stránky školy v novém kabátě www.zsslapanice.cz
- také je možné přihlásit se k odběru novinek
 

 vložil/a EUr 5.2.2013


Ministr školství Petr Fiala představil spolu s premiérem Petrem Nečasem deset kroků ke zkvalitnění českého školství. Podle nich je potřeba zaměřit se na matematiku, snížit byrokracii ve školách a změnit systém financování.

 

 vložil/a EUr 31.1.2013


Česká škola: Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2013 - http://s.shr.lc/TgwrsR  - najdete také na http://www.krapzsslapanice.cz/Dokumenty.html

 

Proč jsme tak posedlí známkami?
Publikováno 31.01.2013 na http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/proc-jsme-tak-posedli-znamkami/


Pololetní vysvědčení je tu a každý je zvědavý, jak si jeho dítě ve škole vede. Dovedeme ze známek ale tuto informaci zjistit? A je to vůbec nejlepší způsob hodnocení práce dětí ve škole? Na tyto a další otázky odpovídají v rozhovoru pro časopis Moderní vyučování Jan Kovařovic a Jana Nováčková. Její názory na známkování a motivaci dětí ve škole si můžete poslechnout také ve videu z konference TEDxPrague...

image        image       www.modernivyucovani.cz

...

J.K.: Ona otázka vnitřní a vnější motivace se projevila právě i při realizaci reformy, resp. zpracování ŠVP. Na školách, které byly motivované připravit si vlastní program, využít své tvořivosti a změnit například dosud zaběhlé tradiční přístupy, to funguje výborně. Pokud to ale některá škola učinila jen jako formální povinnost, tam to určitě fungovat nemůže. Podívejme se například na chrudimskou základní školu dr. Malíka, kde vše probíhá naprosto výborně, což ale trvalo řadu let příprav a postupné realizace. Jakým způsobem je tedy nutné tradiční přístup učitelů k dětem změnit?

...

 vložil/a EUr 29.1.2013


Rodiče vítáni

Zpravodaj Rodiče vítáni
leden 2013

vybíráme...Při porovnání třech průzkumů týkajících se očekávání, jaká mají rodiče a děti od školy, se ukázalo, že změnu si přeje většina, ale málokdo je ochotný aktivně se jí účastnit. Jen zlomek z dotázaných si myslí, že by iniciativa měla vzejít ze strany rodičů. V této situaci pomohou pouze osvícení ředitelé a učitelé škol, kteří rodičům vyjdou vstříc první. Přečtěte si o tom, jak si představujeme ideální školu, článek najdete ZDE.

 

zpravodaj o aktualitách v kampani o budoucnosti vzdělávání v České republice

vybíráme...Ministerstvo školství oficiálně vyjádřilo podporu kampani Česko mluví o vzdělávání a aktivity spojené s veřejnou konzultací ministerstva a kampaní EDUin jsou částečně propojeny. O co
půjde ve „veřejné konzultaci“ k ministerské Strategii vzdělávací politiky do roku 2020, se
můžete dozvědět
ZDE.

 

bEDUin

Co přinesl týden 21. – 27. 1. 2013

vybíráme...Nový RVP ZV s překvapením: Od 1. září vstupuje v platnost upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Zjistěte, co vše se změní. Největší polemiku vyvolává zavedení 2. cizího jazyka jako povinného předmětu nejpozději od 8. ročníku (celkem 6 hodin, tzn. např. 3 hodiny v 8. třídě a 3 v deváté). Dosud byla výuka 2. cizího jazyka nepovinná. Ještě na podzim 2012 se ve veřejné diskuzi hovořilo pouze o změnách v obsahu. Přečtěte si krátký souhrn názorů jazykářů, učitelů i ředitelů na Učitelských novinách v článku Experti: Výuka druhého cizího jazyka prospěje žákům i kantorům. Ředitelé, zvláště menších škol, se obávají o dostatek kvalifikovaných učitelů a především se nikde nehovoří o tom, jak bude celá věc řešena finančně. Upravený RVP ZV zatím nebyl zveřejněn, zavedení poviného 2. jazyka bylo překvapením. Čtěte také, jaké další změny by zaváděla ČSSD, pokud by měla tu možnost.

 

 vložil/a EUr 28.1.2013


ceny pro vítěze do vyhlášené soutěže

 

 vložil/a EUr 21.1.2013


Všechny odevzdané práce do vyhlášené soutěže patřily do kategorie I. stupeň ZŠ. Vyhodnocení soutěže proběhlo na setkání Klubu rodičů a jako vítězové byli vybráni Míša Krajčovičová a Julie Svobodová ze 4.B za výtvarnou techniku, Jan Mikulka ze 3.A za písemnou práci žáků z 3. ročníku, Marie Štěpánková ze 4.B za písemnou práci žáků ze 4. ročníku a Jakub Černý z 5.A za písemnou práci žáků z 5. ročníku.

Práce naleznete v sekci Jarmark.

 

 vložil/a EUr 17.1.2013


Fotografie flipů ze setkání k výuce AJ

 

 vložil/a EUr 16.1.2013


aktualizace okénka školní psycholožky sekce školní zralost

 

 vložil/a EUr 10.1.2013


Program setkání zástupců ZŠ Šlapanice, města a rodičů žáků k tématu výuky AJ a problematiky nedělěných tříd

 vložil/a EUr 8.1.2013


Výběrové řízení: Ekonom – účetní příspěvkové organizace - ZŠ Šlapanice

 

 vložil/a EUr 7.1.2013


den, kdy se začne mluvit o budoucnosti našeho vzdělávání   

Ve čtvrtek 17. ledna 2013, startují hned dvě akce důležité pro budoucnost vzdělávání v České republice. Dopoledne zahájí ministerstvo školství odbornou konferencí přípravu takzvané Strategie vzdělávání 2020, dokumentu, který má pojmenovat, kudy se má školství a vzdělávání v ČR v nejbližších letech vydat. Odpoledne od 17.00 pak představí EDUin, o. p. s. šestiměsíční kampaň Česko mluví o vzdělávání. Odstartuje ji v nové pankrácké budově firmy PWC Česká republika, kde mohou příchozí prožít tři možné scénáře vývoje vzdělávání v České republice.

www.ceskomluvi.cz

 

 

14. a 15.1.2013 se konají v MŠ Zahrádka a v MŠ Hvězdička besedy se školní psycholožkou k zápisu, školní zralosti apod.

Pozvánky ke ztažení - MŠ Zahrádka

                                - MŠ Hvězdička

 

 vložil/a EUr 4.1.2013


Připomínáme: http://www.facebook.com/pages/Klub-rodi%C4%8D%C5%AF-a-p%C5%99%C3%A1tel-Z%C5%A0-%C5%A0lapanice/175997882413368 - i zde najdete vždy nejnovější informace Klubu rodičů a přátel ZŠ Šlapanice :-)

 

 vložil/a EUr 21.12.2012


Fotky z jarmarku najdete na stránkách školy

 

Další setkání klubu se koná se koná 8.ledna 2013 ve 20.00 hod.

na programu bude hodnocení literární, fotografické a výtvarné soutěže

                                            

! práce do vyhlášené soutěže můžete odevzdávat do 4.1.2013 !

 

 vložil/a EUr 17.12.2012


Převzato z webu školy:

Vážení rodiče,

na základě zjištěného zájmu o diskuzi k výuce Aj na základní škole (viz informace během pohovorů s rodiči) potvrzujeme termín setkání v pondělí  14. 1. 2013 v 16 hod. Setkání se uskuteční v jídelně školy. Pro vstup do budovy využijte vchod pod jídelnou (otevřen bude od 15:40), v uzamykatelné šatně vedle vchodu budete mít možnost si odložit své věci.

                                                                                                                                                                                           vedení školy

 

 vložil/a EUr 14.12.2012


změna v sekci Rodičovská linka - http://www.krapzsslapanice.cz/Rodicovska-linka.html

840 111 234
 
pondělí až čtvrtek: 13 - 19 hod.
pátek: 9 - 15 hod.
 
Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky.
 

 vložil/a EUr 11.12.2012


Převzato z webu školy:

Pondělí, 10 Prosinec 2012 14:41

Informace pro rodiče, kteří se nezúčastnili 10.12.2012 třídních schůzek. 

V pondělí 14.1.2013 proběhne moderované setkání vedení školy, předmětové komise Aj, zástupců zřizovatele, školské rady a rodičů na téma výuka angličtiny a dělení tříd. Sdělte nám prosím na email kancelar@zsslapanice.cz
, zda máte zájem se tohoto diskuzního setkání zúčastnit a zda se budete chtít aktivně svým příspěvkem zapojit do diskuze. Na základě zjištěného počtu zájemců z řad rodičů bude termín diskuze na webových stránkách školy během pondělí 17. 12. potvrzen nebo zrušen (v případě malého zájmu).

 

 vložil/a EUr 26.11.2012


V sekci Burza najdete nově: statistika a poděkonání

 

 vložil/a EUr 22.11.2012


Kontakt na novou speciální pedagožku:

Irena Drábková   tel. 544 120 336    irena.drabkova@zsslapanice.cz

 

 

Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice

vyhlašuje literární, fotografickou a výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ Šlapanice

ve dvou kategoriích pro první a druhý stupeň.

Téma:  Předvánoční jarmark v ZŠ Šlapanice

 

více zde

 vložil/a EUr 15.11.2012


Další setkání Klubu rodičů ve školním roce 2012/2013 se koná výjimečně 27.listopadu 2012.

Předpokládaná témata:  příprava na setkání rodičů s vedením školy, učiteli angličtiny, zástupci zřizovatele a školské rady - téma: sloučení tříd při výuce angličtiny, koncepce výuky,
informace o jarmarku ...

 

 vložil/a EUr 12.11.2012


ZŠ Šlapanice a Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice

vás srdečně zvou na besedu se školní psycholožkou -  leták ke stažení

 

 

POZOR ZMĚNA ZAČÁTKU !!! 16 HODIN

jarmark

 

Leták ke stažení

 

 vložil/a EUr 4.11.2012


Máte zájem o Vánoční fotografie Vašich dětí?

Focení bude probíhat přímo v prostorách Sluníčka
v úterý 13. listopadu 2012
v 9.30 – 11.30 a 15.30–17.30 hod.

bližší informace zde

 

 vložil/a EUr 24.10.2012


ZŠ Šlapanice a KALAMÁŘ pro ZŠ Šlapanice, o.s. pořádají Korálkovou dílnu pro dospělé

 

 vložil/a EUr 23.10.2012


Převzato z webu školy:

Pondělí, 22 Říjen 2012 13:06

Vážení rodiče,

nabízím žákům, kteří stále váhají s volbou střední školy, možnost zúčastnit se poradenského programu VOLBA POVOLÁNÍ.

Program VOLBA POVOLÁNÍ (volba střední školy) se skládá ze dvou skupinových setkání žáků se školní psycholožkou. Tato dvě setkání proběhnou ve středu 7. listopadu a v úterý 13. listopadu od 14.00 do 15.30 hod. Žákům budou zadány psychodiagnostické testy zaměřené na zjištění poznávacích schopností, motivace, představ a přání žáků, co se týče jejich studia na střední škole. Na skupinová setkání pak navazuje individuální konzultace, která se uskuteční formou poradenského pohovoru žáka a jeho rodičů se školní psycholožkou.

Během tohoto týdne dostanou všichni žáci 9. tříd informační leták s návratkou, v případě zájmu o účast v programu ji vyplněnou do 31.10. odevzdají svým třídním učitelům. Leták s návratkou  a podrobnějšími informacemi naleznete zde.

Eva Holoubková,
školní psycholožka

 

 vložil/a EUr 9.10.2012


Ve spolupráci se školní psycholožkou chystáme besedu pro rodiče, která se uskuteční 20.11.2012 v 17.00 hod. Pokud byste se chtěli zúčastnit, jaká témata by vás zajímala? Prosím, pište do 16.listopadu na info@krapzsslapanice nebo přímo školní psycholožce na psycholog@zsslapanice.cz

http://krapzsslapanice.cz/Okenko-skolni-psycholozky.html

 

bEDUin 30/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 1.- 7.10.2012?

Bez sladkostí lepší výsledky písemky? Tvrdí to odbornice na výživu, Margit Slimáková. Na webu značky Rodiče vítáni probíhá ke stravování dětí ve školách živá diskuze, paní Slimáková vystoupí také na konferenci Rodiče vítáni, která proběhne tento týden, 11. 10., v pražském Centru DOX.

 

bEDUin 29/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 24.- 30.9.2012?

Národní program vzdělávání – školský Yeti? ČŠI se přidržela doporučení OECD a trvá na tom, že by v ČR měl vzniknout Národní program vzdělávání, který ve školském zákoně figuruje již od roku 2004. René Brož provedl na toto téma anketní šetření mezi politiky a odborníky – přečtěte si, proč podle nich tento dokument zatím nevznikl, jak by mohl vypadat a čím by mohl být důležitý. EDUin v tiskové zprávě zdůrazňuje doporučení ČŠI s nutnými kroky, které musí tvorbu dokumentu provázet či předcházet.

 

bEDUin 28/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 17.- 23.9.2012?

ČŠI o kvalitě ŠVP a generálce testování: ČŠI uveřejnila dvě důležité zprávy – Tematickou zprávu Analýza ŠVP pro základní vzdělávání za období 2007 – 2011 a Závěrečnou zprávu o generálce testování v 5. a 9. třídách.
V Tematické zprávě ČŠI uvádí doporučení pro další vývoj českého školství: např. doporučuje vytvořit Národní vzdělávací program, zpřesnit RVP a vzdělávací obsah v něm, vytvořit komplexní podpůrný systém pro učitele, podpořit další rozvoj vlastního hodnocení škol, ale také např. zvážit regulaci víceletých gymnázií a zvláštních škol. Závěrečná zpráva o generálce testování předpokládá spuštění ostrého provozu jen za předpokladu dořešení některých úkolů, které nejsou v kompetenci ČŠI (viz Citát týdne) – s materiálem vyjádřil souhlas ministr školství. O konání druhé generálky se má rozhodnout nejpozději v průběhu října 2012. Škoda, že ČŠI nevytváří ke svým zprávám stručná shrnutí zásadních zjištění a laický čtenář se musí nutně prokousat rozsáhlejším textem.

 

 

 vložil/a EUr 3.10.2012


Víte, že knihovna ve Šlapanicích má webové stránky?

Odkaz najdete na http://krapzsslapanice.cz/knihovna-Slapanice.html

 

 

!!! Upozornění - změna data přijímání seznamů na malých letácích z 10. na 7.11.2012. Opravené letáky jsou k dispozici na http://krapzsslapanice.cz/Burza.html

Omlouvám se za chybu a možné vzniklé komplikace.

Eva Urbánková

 

 vložil/a EUr 1.10.2012


Připravujeme  Zimní burzu, která se bude konat ve dnech 9.-10.11.2012 v budově ZŠ Šlapanice.

čtěte více

 

 vložil/a EUr 21.9.2012


bEDUin 27/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 10.- 16.9.2012?

Témata týdne: maturity, výsledků žáků na ZŠ, zpráva OECD, reforma vysokého školství

Novinky (výběr ze zajímavých událostí):

Větší školy jsou lepší než menší: SCIO zveřejnilo srovnání výsledků žáků 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, z nějž vyplývá například to, že na větších školách jsou žáci lépe připraveni než na menších a učební pokrok žáků základních škol není negativně ovlivněn odchodem dětí na víceletá gymnázia, jak se tvrdí. Podrobně čtěte zde.

Kolik stojí prvňák? Česká škola uveřejnila anketu a příspěvek jedné maminky, jejíž výdaje dosáhly 15 tisíc.

 

11/10/2012 Praha
Jak se domluvit se „svým“ učitelem a „svým“ rodičem
Konference a workshopy - pozvánky
 
 
 
MATERIÁLY JSNŠ K TÉMATU XENOFOBIE A RASISMU
Výsledky celorepublikového šetření zaměřeného na postoje středoškoláků i výsledky Studentských voleb 2012 potvrzují nárůst xenofobních postojů a zvýšení preferencí populistických a extremistických stran mezi mladými lidmi. Vnímáme tento jev jako velmi znepokojivý a budeme se tématem zabývat i do budoucna. Budeme rádi, pokud se dle svého uvážení budete tématu věnovat i ve svých hodinách. Inspirovat se můžete filmy, spoty a metodickými materiály o rasismu, xenofobii a extremismu, které jsme v minulosti vydali. Jejich seznam naleznete zde.

 

bEDUin 26/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 3.- 9.9.2012?

Témata týdne: financování škol, maturity, MŠMT nevyčerpá 4–5 miliard korun z evropských peněz, vyšel český překlad publikace Rovnost a kvalita ve vzdělávání

Výrok týdne: „Je-li učitel kvalitní a má-li rád své žáky, a pokud žáci respektují jeho vědomosti a těší se na to, co se budou dovídat, pak to nemůže špatně dopadnout, i kdyby vnější podmínky školy nebyly právě nejlepší." z projevu ministra školství k zahájení nového školního roku

 

 vložil/a EUr 13.9.2012


 

Nové knihy v naší knihovničce

Knihy lze vypůjčit během schůzky Klubu rodičů každé první úterý v měsíci od 20.00 hod., v době kdy je otevřeno Sluníčko nebo nás kontaktovat na  info@krapzsslapanice.cz  

Vypůjčené knihy zapisujte, prosím, do knihy evidence a připojte svůj podpis. Snažte se knihy vracet co nejdříve po přečtení. 

Pokud byste měli nějaké knihy, které by se mohly hodit zaměřením do naší knihovničky a chtěli byste je darovat Klubu rodičů, budeme rádi.

 


 

19
PÉČE O DÍTĚ
Alison Mackonochieová
20
Čtení s porozuměním a hry s jazykem
Jiřina Bednářová
21
Kam na kole
Jiří Juřík
22
Kam navýlety s kočárkem MORAVA
Petra Koktavá
23
Po dobrém, nebo po zlém?
Zdeněk Matějček
24
RESPEKTOVAT a být respektován
Kopřiva, Nováčková, Nevolová, Kopřivová
25
Diagnostika dítěte předškolního věku
Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová
26
Školní zralost - Co by mělo umět dítě před vstupem do školy
Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová
27
Efektivní rodičovství krok za krokem
Don Dinkmeyer, Gary D.McKay
28
Cvičení a pohybové aktivity v těhotenství
Ludmila Sikorová
29
Kojení
LAKTAČNÍ LIGA
30
Cvičíme s kojenci a batolaty
Iva Dolínková
31
Šťastní rodiče -Křesťanská výchova podle Dona Boska
Bruno Ferrero
32
Rukověť rodiče malého školáka
Martina Šrámková
33
Polévky a kašičky pro nejmenší
MUDr. Judita Hofhanzlová
34
Hry na každý den
Julei M.Habisreutingerová, ED.
35
Neklidné dítě
Jiřina Prekopová
36
Proč jsou šťastné děti šťastné
Steve Biddulph

 

 vložil/a EUr 10.9.2012


Den otevřených dveří - plakát ke stažení 

 

 vložil/a EUr 7.9.2012Novinky v Okénku školní psycholožky:

Aktuálně z ŠPP (školní poradenské pracoviště)

 


bEDUin 25/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 27.8- 2.9.2012?

Klíčová témata týdne:

financování škol, maturity, Barvy života (názory proti a ty druhé), sborník Variant Dobrá škola 21. století, inkluze v USA možná – a u nás?, soutěž CEMACH

„Překvapená“ ČŠI: Konkurzy na ředitele si vyžádali odhadem 9 milionů Kč, bude potřeba zajistit vzdělání ve školském managementu pro cca 900 nových ředitelů, mnozí zastupitelé nerespektovali doporučení odborné komise a zřizovatelům chybí podrobnější metodika posouzení úrovně řízení škol – konstatovala ve své shrnující zprávě ČŠI.

 

 vložil/a EUr 6.9.2012


Další Zimní burza se bude konat ve dnech 9.-10.11.2012.

Bližší informace naleznete zde v průběhu měsíce září.

 vložil/a EUr 5.9.2012


2.PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK se koná 30.11.2012

leták ke stažení

 vložil/a EUr 4.9.2012


Setkání klubu dnes ve 20.00 hod.

 vložil/a EUr 29.5.2012


bEDUin 20/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 21.- 27.5.2012?

nový beduin přináší mmj. tato témata:

- Generálka testování žáků 5. a 9. tříd vykazuje řadu problémů, některé školy nemohly testování ani dokončit. Přečtěte si také
kritické komentáře ze škol, které získává ČŠI prostřednictvím anket.
 

- Děti, které denně v předškolním věku poslouchají pohádky, jsou ve svém řečovém vývoji o rok až rok a půl vyspělejší.


- Nová knížka o Romech boří zažité představy o motivaci romských dětí ke školní docházce.

http://www.eduin.cz/titulka/beduin-202012/

 


Jan Wagner: 1. generální zkouška testování žáků jako přehlídka neprofesionality a bezcharakternosti

pondělí, 28. května 2012 ·

Minulé pondělí se konal od deseti hodin tiskový brífink České školní inspekce, kde čtyři pracovníci odpovědní za průběh 1. generální zkoušky testování žáků 5. a 9. tříd základních škol žertovali o evakuaci call centra díky planému poplachu a tedy i o jeho nefunkčnosti. Ve stejném okamžiku učitelé z tisícovky škol díky kolapsu testovacího systému marně na call centrum volali a celý projekt testování nejspíše proklínali...

 

 vložil/a EUr 28.5.2012


Korálkové tvoření ve Sluníčku se koná 4.6. 2012 od 19.00 hod.

 

 vložil/a EUr 25.5.2012


http://www.ceskaskola.cz/2012/05/poslechnete-si-dialog-o-plosnem.html

Poslechněte si jedenáctiminutový mimořádně věcný a vyargumentovaný dialog Petra Suchomela z České školní inspekce a Ondřeje Šteffla ze společnosti Scio o rizicích současné generálky plošných testů na základních školách a o tom, jak definují cíle a standardy vzdělávání v jiných zemích.

 

 vložil/a EUr 24.5.2012


Oldřich Brabec: Dopis zástupce ředitele jedné české ZŠ České školní inspekci

24.května 2012

...

Ale co mě trápí nejvíc, jsou vypovídající schopnosti testů. Oprošťuji se od toho, že jako první bych se ptal, jak dopadla třída, škola, škola v rámci republiky, ale zaměřuji se na cíle, které deklaruje - "poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností". A v tom je problém: ...

 

 vložil/a EUr 23.5.2012


bEDUin 19/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 14.- 20.5.2012?

Klíčová témata týdne: maturity, plošné testování, změna zákona o pedagogických pracovnících,
reforma financování regionálního školství pozastavena, konkurzy na ředitele škol
 

Výrok týdne: „Zásahy státu musí být promyšlené, koncepční. Nesmí být řízeny momentálními nápady toho či onoho. Školství je citlivá oblast - jakýmkoliv rozhodnutím zasahujete do života dětí, rodin a do budoucnosti této společnosti. Musíme se chovat zodpovědně a reformy provádět s velkým rozmyslem." řekl ministr Petr Fiala v rozhovoru pro Mf Dnes

...

   Někteří odborníci již dříve varovali před zneužíváním konkurzů na místa ředitelů/ředitelek škol k prosazení osobních či politických zájmů. Některé konkurzy jsou již uzavřené a začínají se objevovat protesty: Česká Lípa a Brno.

 


Tisková zpráva Města Šlapanice ze 14. května. 2012

- Žádost o dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ

- Jmenování nového ředitele ZŠ ve Šlapanicích

 

 

 vložil/a EUr 15.5.2012


bEDUin 18/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 7.- 13.5.2012?

Dnešní beduin se věnuje například:
 • Ministr Fiala se za maturitní test z matematiky omluvil -. je to nastolení nového trendu v dosud hrozivé komunikaci?
 • Testování žáků v 5. a 9. třídách - ČŠI nechce slyšet námitky rodičů. 

  Pozvánka na panelovou diskusi

 • Jaké změny přináší zákon o pedagogických pracovnících? Budou učit bakaláři?
 • Konečně si můžeme na jednom místě prohlédnout všechny evropské projekty a dozvědět se, jaké se realizují například v našem městě.
 • Školství může přijít o stamiliony. Změny komisi nestačí

 

 vložil/a EUr 10.5.2012


Převzato z webu školy:      
Projekty financované EU  
Čtvrtek, 10 Květen 2012 09:18

OPVK ver_zkraceny_sTextem_RGB_czNaše škola v červenci roku 2011 podala dvě žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. První projekt s názvem "Rozvoj poradenského centra včetně komplexní specializované podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" zařazený do oblasti podpory č. 7.1.2 "Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami" a druhý s názvem "Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků Základní školy, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace" zařazený do oblasti podpory č. 7.1.3. "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení".

Oba projekty byly škole v měsíci březnu schváleny a v měsíci dubnu byly uzavřeny smlouvy o realizaci těchto projektů mezi Jihomoravským krajem a ZŠ Šlapanice...

... V současné době probíhá realizace projektu "Moderní s konkurenceschopná škola" s celkovou dotací 2 564 911 Kč, který umožnil vybavit učebny moderní prezenční technikou, vybavit pedagogy osobními počítači a také umožnil vyslat učitele cizích jazyků na čtrnácti denní zahraniční jazykové kurzy.

 


Milí rodiče,

zúčastnili byste se např. besedy "Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole"? Uvítali byste takovou besedu? Pište do diskusního fóra.

 


Zpravodaj Rodiče vítáni květen 2012

a z něj vybíráme:

Tip: kniha Seana Coveyho – 7 návyků šťastných dětí
Inspirativní knížka s ilustracemi pro všechny rodiče, kteří chtějí, aby si jejich děti osvojily správné hodnoty. Postavičky z vesnice Sedm Dubů a jejich zábavné příběhy seznamují děti s nadčasovými principy obsaženými v sedmi návycích skutečně efektivních lidí (od Stephena R. Coveyho). Na konci příběhu v „Okénku pro rodiče“ autor přináší návrhy, jak s dětmi o příběhu hovořit a jak u nich příslušný návyk rozvíjet.

 

 vložil/a EUr 8.5.2012


bEDUin 17/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 30.4.- 6.5.2012?

Klíčová témata týdne: jmenování ministra školství, maturitní zkouška, výměna tiskového mluvčího na MŠMT, propadáme se v ICT gramotnostech (+ stručný souhrn), výsledky revize ICT v RVP ZV

Výrok týdne: „Jedině decentralizace a osobní zodpovědnost dovoluje učitelům využívat vlastní úsudek a pomáhá formovat podnětný vzdělávací systém, v němž má smysl aplikovat inovativní nápady a učitelé mohou být vnímáni společností jako něco významného a cenného. Většina učitelů si vybírá povolání proto, aby mohli měnit svět k lepšímu. V systému, který odměňuje za stejnost, to není možné. (…) Federální ministerstvo školství USA provádí velmi chybný experiment. Existuje stále více důkazů o tom, že prosazovaná metodika pro všechny stejné na standardy orientované výuky likviduje osobní nasazení žáků i učitelů a redukuje výukové aktivity na procvičování schopnosti správně odpovídat na testové otázky.“
Peter Smagorinsky z The University of Georgia na téma plošného testování žáků v USA – citát v překladu z článku B. Brdičky
„Problémy standardizace podle Socola“

 

 vložil/a EUr 7.5.2012


Fotky ze 4. burzy pořádané 13.- 14.4.2012 naleznete na
http://www.krapzsslapanice.cz/Fotogalerie.html

 

 vložil/a EUr 4.5.2012


Představení nového ředitele základní školy Romana Skočovského od dvanácté minuty dubnového Kaleidoskopu.

 

 vložil/a EUr 3.5.2012


Značka "Rodiče vítáni" chystá nově diskuzní fóra pro rodiče dětí školou povinných - o všem, co se týká školní docházky, učení, vztahů se školou a učiteli, o vzdělávání. Jestli chcete být u toho první, dejte vědět na https://www.facebook.com/RodiceVitani ! Stačí když napíšete do komentáře: Já!

 

 vložil/a EUr 2.5.2012


Představení nového ředitele ZŠ Šlapanice Mgr. Romana Skočovského Ph.D. pedagogickému sboru proběhlo dnes 2. května 2012 ve sborovně základní školy.
 

 


ZŠ Šlapanice a KALAMÁŘ pro ZŠ Šlapanice, o.s. pořádají 19.5.2012 od 9.00 do 12.00 hod. Korálkovou dílnu pro dospělé

 


Cílem TÝDNE ČTENÍ DĚTEM je také vyburcovat rodiče a dospělé k ochraně dětí před hrozbou falešných hodnot masové kultury. Jedná se o zcela ojedinělý projekt podporující vzdělanost národa a vazby v rodině.

 

 vložil/a EUr 30.4.2012


My děti neučíme, jen nesmyslně testujeme

Publikováno 28.04.2012 | Zdroj: Mladá fronta Dnes 14. 4. 2012, Autor: Martina Riebauerová

Rodiče by si měli pro své děti školu „vychovat“, tvrdí Ondřej Hausenblas. V rozhovoru univerzitní pedagog a učitel českého jazyka vysvětluje, v čem selhává výuka (nejen) češtiny na základních školách, proč testování dětí nemůže přinést zlepšení výuky a oponuje některým zažitým pravdám, například že dnešní děti nečtou. Rodičům radí, co mohou v situaci současného školství udělat pro své děti oni sami a jak je mohou podpořit v kvalitním vzdělávání.

 


bEDUin 16/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 23.- 29.4.2012?

Klíčová témata týdne: revize RVP ZV, prázdný post ministra školství, maturitní zkouška, zápisné na VŠ
Výrok týdne: „Diskuse neprobíhá v žádném utajení, pracovní skupiny připravily pracovní materiál a tento pracovní materiál chtějí nyní konzultovat s dalšími pedagogy. (...) Všichni občané České republiky budou mít možnost zapojit se do této diskuse, která se plánuje na květen.” Jiřina Tichá, ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT, o revizi RVP ZV v rozhovoru pro Radiožurnál (31. minuta)

 


Srovnání výsledků testů žáků 9. tříd základních škol v letech 2005 a 2011

Výzkumná zpráva společnosti Scio - Vypracoval tým autorů Scio - 15.3.2012

   ... U takto vybraného vzorku jsme se poté pokoušeli hledat důvody, které vedly k zaznamenané změně výsledků.   

   U výrazně se zlepšujících škol potvrdily inspekční zprávy ČŠI i telefonické rozhovory s vybranými řediteli pozitivní dopady způsobu řízení (cílevědomá práce s pedagogickým sborem, schopnost popsat výzvy, před kterými škola stojí, a schopnost definovat vizi rozvoje školy a důsledně pracovat na jejím naplnění). Velmi silný vliv na výsledky žáků mají (dle očekávání) konkrétní učitelé.
   U výrazně se zhoršujících škol naopak nebyly pozorovány žádné snadno identifikovatelné příčiny propadu. Možných vysvětlení je více, jedno z nich ale je, že silně negativní dopad na výsledky žáků
má „pouhá“ stagnace školy. Metody, které dříve fungovaly, dnes už nestačí ani na udržení někdejších výsledků, natož pak k posunu vpřed.


Při interpretaci všech uvedených zjištění je třeba vzít v potaz, že použité předmětové testy
zkoumaly jen malou výseč cílů vzdělávání, a nemohou tedy vypovídat o kvalitě českého školství
v jiných oblastech než těch, které byly předmětem testování.

 

 

 vložil/a EUr 26.4.2012


DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené...

 

 vložil/a EUr 25.4.2012


bEDUin 15/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 16.- 22.4.2012?

Klíčová témata týdne: revize RVP ZV, testování žáků na ZŠ, kandidáti na post ministra školství

Výrok týdne: „(...) Naše představa o hodnocení, například ty testy, je finální, ne formativní. Neučíme děti hledat správná řešení, ale rovnou je testujeme. Zkoušíme je z těch slovesných tříd a vzorů (mimochodem nejsou v osnovách dvacet let, ale málo se to ví) nebo je nutíme, aby říkaly synonyma ke slovu skromný..." Z rozhovoru s O.Hausenblasem pro iDnes

 

 vložil/a EUr 24.4.2012


V sekci Burza je vložena nově statistika.

 

 vložil/a EUr 23.4.2012


mapa aktivních škol

Interaktivní mapa aktivních škol přináší přehled o školách, které se dlouhodobě angažují v rámci programů, jež realizují různé organizace – jejich stručné charakteristiky najdete pod mapou. Hlavním smyslem mapy je usnadnit laické veřejnosti orientaci v projektech, které na školách existují. Rádi bychom zdůraznili, že zapojení do programů neznamená, že je škola „nejlepší“, ale rozhodně je to významný signál, že škola na sobě pracuje a uvažuje v širším kontextu než jen o sobě samé.

 


POSLECHNĚTE SI, NA ČEM SE SHODLI DISKUTUJÍCÍ NAD ZPRÁVOU OECD

zdroj: EDUin, autor: Tomáš Feřtek

Publikujeme závěry z Kulatého stolu SKAV a EDUin s názvem Co doopravdy říká o našem školství zpráva OECD. V článku najdete kompletní zvukovou nahrávku, informační souhrn o diskusi a prezentace všech zúčastněných. Seznam diskutujících a otázek, které byly položeny, najdete ZDE. Doplňujeme i odkaz na starší článek z Učitelských novin, který vysvětluje postoj ministerstva a České školní inspekce ke zprávě a oznamuje zahájení celonárodní diskuse k tématu hodnocení. Čtěte ZDE.

 

 vložil/a EUr 20.4.2012


Rada města Šlapanice na své 42. schůzi dne 18. dubna 2012

jmenovala Mgr. Romana Skočovského, Ph.D.novým ředitelem ZŠ Šlapanice od 1.7.2012.

 


Můžete hlasovat v anketě "Byli jste spokojeni s průběhem burzy?" v sekci Burza.

 


Vážení rodiče a přátelé ZŠ Šlapanice,

děkujeme za vaši účast na Jarní burze 2012. Pokud máte jakékoliv připomínky, prosíme, pište do diskusního fóra nebo na mail burza@krapzsslapanice.cz. Děkujeme ...

číst celý článek ...

 

 vložil/a EUr 19.4.2012


Můžou si učitelé číst Blesk?

Pedagog Ondřej Hausenblas brojí proti biflování, učitelům by zakázal číst veřejně bulvární škvár a na školách by zavedl kulturu oblékání.

 

 vložil/a EUr 16.4.2012


bEDUin 14/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 9.-15.4.2012?

bEDUin 13/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 2.- 8.4.2012?

 

 vložil/a EUr 12.4.2012


Zpravodaj Rodiče vítáni duben 2012

a z něj vybíráme:

 

Vemte dětem notebook. Kladivem!

Publikováno 17.03.2012 | Zdroj: Relax Lidových novin, autor: Petr Kamberský

Výchova mláďat probíhala na celé planetě po nesčíslné generace u všech savců stejně: příkladem a nápodobou. Nikdo nás ale nepřipravil na dnešní časy. Víme, jak vychovávat online generaci? Přečtěte si zajímavý článek Petra Kamberského

V minulých dobách táta obvykle věděl, co ho na jeho tátovi štvalo, a máma si pamatovala, po čem jako holka toužila. Jen s malou nadsázkou: tomu všemu je dnes konec. Technologické novinky mění náš život i mezilidské vztahy. Děti dnes vychovává nejbezradnější generace v dějinách...

 

 

 vložil/a EUr 10.4.2012


pohovory na ZŠ se konají 19.4. od 16.00 hod.


nová sekce O nás


Doporučený postup pro jednání rodič – škola           (převzato z webu ZŠ)

Vážení rodiče,
máte dotaz, připomínku či výhradu k výuce, jednání nebo postupu vyučujícího?

 1. Domluvte si osobně, telefonicky nebo emailem schůzku s daným vyučujícím (v případě potřeby s účastí třídního učitele), vysvětlete si názorové rozdíly a společně se domluvte na možném řešení problému.
 2. Dále je možné se obrátit na školní psycholožku, která může pomoci odborným názorem, případně zprostředkováním kontaktu učitel/žák/rodič.
 3. Oslovit můžete také výchovnou poradkyni nebo metodičku primární prevence, které Vám mohou poradit s řešením dané situace.
 4. Pokud ani po využití těchto možností nedojde k vyřešení projednávané záležitosti, můžete se obrátit na ředitele školy nebo školskou radu, a to v oblastech, které ji přísluší projednávat (o školské radě zde).

Škola garantuje profesionální a objektivní přístup ve věci řešení stížností, tzn., že se v žádném případě projednávaná záležitost neodrazí negativně na vztahu učitele k danému žákovi.

 

 

 vložil/a EUr 9.4.2012


bEDUin 12/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 26.3.-1.4.2012?

Zápis z 2. jednání Školské rady při ZŠ Šlapanice konaného 26.1.2012

 

 vložil/a EUr 30.3.2012


bEDUin 11/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 19.-25.3.2012?

 

 vložil/a EUr 23.3.2012


http://www.msmt.cz/pro-novinare/ministr-dobes-odchazim-abych-uhajil-cest-a-platy-ucitelu

a jak to vidí časopis RESPEKT:

http://respekt.ihned.cz/nenechte-si-ujit/c1-55123760-konec-dobese

 


bEDUin 10/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 12.-18.3.2012?

 

 vložil/a EUr 15.3.2012


Pozor už dnes beseda Efektivní rodičovství !!!

 


Zpravodaj Rodiče vítáni přezen 2012

 


Okénko školní psycholožky

Patříte-li k rodičům našich budoucích prvňáčků, pak se vám možná bude hodit malá rekapitulace důležitých informací vztahujících se k školní zralosti, odkladům školní docházky a nástupu do první třídy.

 

 vložil/a EUr 12.3.2012


bEDUin 9/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 5.-11.3.2012?

 

 vložil/a EUr 10.3.2012


Burza - už dnes si můžete stáhnout letáky a seznamy na http://krapzsslapanice.cz/Burza.html

 


Ve škole proběhne konkurz na funkci ředitele školy. Do konkurzní komise za školskou radu byla školskou radou vybrána paní ing. Martina Schusterová (zástupce rodičů -  martina.schusterova@seznam.cz , 606 661 171 begin_of_the_skype_highlighting imageBEZPLATNĚ 606 661 171end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting imageBEZPLATNĚ 606 661 171end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting imageBEZPLATNĚ 606 661 171end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting imageBEZPLATNĚ 606 661 171end_of_the_skype_highlighting - můžete se na ni obracet se svými připomínkami), se kterou se setkáme 11.3.2012 v klubovně (Nádražní 7) ve 20.00 hod. Jste zváni. 

 

 vložil/a EUr 8.3.2012


 

Podaří se tentokrát získat prostředky na ozelenění skatového hřiště za základní školou?

O grant již žádali v minulém roce, zpracování bylo nadací Partnerství označeno jako velmi zdařilé a vyhovující, avšak pro nedostatek financí byla nabídnuta možnost žádat v dalším roce.
 
...
 
Mezi partnery OS Čisté Šlapanice by v tomto projektu patřilo Město Šlapanice (je vlastníkem pozemků a následně  by o vytvořené místo pečovalo). Dalšími partnery, kteří by se na projektu s námi podíleli by bylo i OS Sluníčko Šlapanice či Kalamář a předpokládáme i možné zapojení ZŠ Šlapanice. RM vyslovila s grantovou žádostí souhlas.
Držte nám všem pěsti, pokud uspějeme,  Šlapanice by mohly získat další pěkné místo k vycházkám a pobytu dětí 
 
 

zápis ze setkání klubu 6.3.2012 !!!

 


V naší knihovničce si můžete vypůjčit ...

 


Do dvou let má 17 000 učitelů přijít o místo

... „To už potom opravdu nevím, kdo naši agendu zastane. Už teď Dobeš zcela rozprášil jednotlivá oddělení. Ta jsou teď nefunkční. Nefungují ani mnohé odbory. Nikdy jsem neviděl úředníky v takové skepsi, v jaké jsou nyní,“ řekl Právu referent ministerstva, který nechce být jmenován.

 


 

AUTOR ZPRÁVY OECD VZKAZUJE: NECHÁPETE SMYSL TESTOVÁNÍ

zdroj: Učitelský zpravodaj, autor: Bohumil Kartous

Vracíme se ke zprávě OECD o hodnocení v našem vzdělávacím systému publikováním rozhovoru se šéfem týmu OECD Paulem Santiagem, který vyšel na začátku března v Učitelském zpravodaji. Rozhovor je zajímavý jednak tím, že Santiagova interpretace zprávy se zásadně liší od toho, jak ji přečetlo vedení ministerstva školství, a samozřejmě vzbuzuje zvědavost, jak bude vypadat debata na konferenci věnované hodnocení (koná se v pátek 16. března na MŠMT), jíž se bude účastni jak minister, tak pan Santiago.

... Smysl hodnocení je v poskytování zpětné vazby, se kterou mohou žáci i učitelé dále pracovat, učitelé by měli být hodnoceni na základě učitelských standardů, ředitelé škol nejsou na svou práci připraveni. Toto, a mnohé další, říká spoluautor aktuální nezávislé zprávy o evaluaci v českém vzdělávání, Paulo Santiago.

...

Další znepokojení vyvolává aktuálně zaváděné standardizované testování v 5. a 9. třídách, které je výsledkem zvýšené pozornosti věnované vzdělávacím výsledkům žáků. Naše zpráva konstatuje, že by bylo žádoucí nejprve pečlivě vyvinout důkladné vzdělávací standardy pokrývající vzdělávací cíle v celé jejich šíři a teprve poté vyvíjet národní testy. Je také nezbytné lépe vyjádřit účel národních testů a uvědomovat si, že pokrývají jen omezenou část výsledků vzdělávání.

...

 

Možná jste byl některými zjištěnými fakty o českém vzdělávacím systému překvapen. Zjistil jste něco překvapivého, ve srovnání s jinými zeměmi?

Zaznamenání hodným faktem je míra pravomocí ředitelů českých škol. Ředitelům je dána plná odpovědnost za kvalitu vzdělávání, za finanční řízení školy, za výběr a propouštění učitelů, za zvyšování platů učitelů a za vztahy se školní komunitou i veřejností obecně. Navzdory tomu je systematické hodnocení ředitelů škol teprve v počátcích, práce ředitele je více administrativní než řídící povahy a jejich počáteční profesní příprava na takový post je nedostatečná.

 

Představte si, že jste současný český ministr školství. Co by byla první věc, kterou byste ve svém úřadu řešil?

Promiňte, raději bych na tento dotaz neodpovídal.

 

 

 vložil/a EUr 6.3.2012


bEDUin 8/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 27.2.-4.3.2012?

 

 vložil/a EUr 5.3.2012


Další setkání ve školním roce 2011/2012 se koná 6.3.2012.

Předpokládaná témata:    Plánování jarní burzy, stříhání letáků - prosím, doneste si pravítko

 

 vložil/a EUr 23.2.2012


Jarní burza 2012 proběhne ve dnech 13.-14.4.2012

 


bEDUin 7/2012 - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 13.-19.2.2012?

 


převzato z webu eduin.cz

PROČ JE NUTNÉ ODVOLAT MINISTRA ŠKOLSTVÍ
zdroj: MF Dnes (20. února 2012), autor: Tomáš Feřtek
Publikujeme komentář, který vyšel na komentářové stránce Mf Dnes pod titulkem Dobešovy fauly. Komentuje nečinnost premiéra a vysvětluje, proč Josef Dobeš nemůže za vymezené dva měsíce změnit stav čerpání evropských fondů. Teď už nejde o ministra, nýbrž o pověst České republiky. Odvolání ministra školství je poslední možnost, jak dát najevo, že jsme si vědomi vážnosti problému a chceme ho řešit.

...

Katastrofický scénář je neodvratný
Pomiňme fakt, že ministr Dobeš by měl odejít už jen proto, že o čerpání evropských peněz opakovaně a dokazatelně lhal. Teď už nejde o Dobeše, ale o pověst České republiky. Odborníci na evropské projekty se shodují, že situaci na ministerstvu školství už nemůže zachránit nikdo. Ať už by přišel na Dobešovo místo jakkoli schopný manažer, za vymezené dva měsíce, po nichž hrozí „suspendace“ – zastavení čerpání všech peněz, obrat způsobit nemůže. Okamžité odvolání ministra školství by ale Evropská komise chápala jako jasný signál, že česká vláda se rozhodla situaci razantně řešit. Jenže premiér pokaždé jen vzkáže, že „pan ministr to za měsíc dva napraví“. V evropském překladu to zní: „Jsem slabý premiér a nevím, o čem mluvím.“ To nám opravdu pošramocenou pověst nevylepší.

...

celý článek
 

 

 vloženo 17.2.2012


Ve Zpravodaji města jste si mohli všimnout článku od paní Aleny Řezníčkové. Těší nás, že byli návštěvníci spokojení a navíc se někdo chtěl podělit o své dojmy.

Určitě to udělalo radost i pedagogům.

 

Školní jarmark

Mí synové opustili školní lavice už před několika lety, takže prostory šlapanické základní školy navštěvuji převážně jen v době konání zastupitelstva, v době, kdy už je budova prázdná.

Možná proto mě ono páteční odpoledne škola naprosto „dostala“: vtáhla mě atmosféra nabitá energií dětí i dospělých, kteří to s nimi opravdu umí. Doslova celá budova totiž ožila jarmarkem...

celý článek

 

 vloženo 16.2.2012


ŠIKANA PO AMERICKU A KDO ZA NI MŮŽE
zdroj: blog.respekt.cz, autor: Tomáš Feřtek


Že je školní šikana stále větší problém, v tom existuje shoda. Dokonce se většina diskutujících učitelů, odborníků i rodičů obvykle shodne i na příčinách: stále větší agresivita dětí, ztráta společenských autorit, nesnášenlivost a nerespektování jakýchkoli odlišností ve společnosti, tradiční přístup ke vzdělávání, nezájem rodičů, nedostatek odborníků ve školách, kteří by se zabývali tím, jak se v nich děti cítí. Americký film The Bully Project (Proti šikaně, k zhlédnutí bude u nás v březnu na festivalu Jeden svět) ale ukazuje, že příčiny i možná řešení budou nejspíš mnohem složitější...

Videa o šikaně v Česku si můžete prohlédnout ZDE (druhá reportáž) nebo ZDE (první část debaty).
České stránky o školní šikaně najdete
ZDE
Program festivalu Jeden svět, kde se bude film The Bully Project promítat najdete ZDE.


Nová webová stránka MŠ Zahrádka

 

 vloženo 15.2.2012


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 6-.12.2.2012?

 

 vloženo 12.2.2012


Zpravodaj Rodiče vítáni únor 2012

bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 27.1-4.2.2012?

 

 vloženo 5.2.2012


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 23.-29.1.2012?

bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 16.-22.1.2012?

bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 9.-15.1.2012?

 

 vloženo 13.1.2012


Zpravodaj Rodiče vítáni leden 2012

 

 vloženo 11.1.2012


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 2.-8.1.2012?

 

 vloženo 7.1.2012


článek ve Zpravodaji

 vloženo 1.1.2012


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 12.-18.12.2011?

 

 vloženo 13.12.2011


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 5.- 11.12.2011?

 

převzato z webu školy:

Naše škola úspěšně prošla výběrovým řízením a byla zařazena do projektu „Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III“. Díky tomuto projektu bude od 1. 1. 2012 působit na naší škole školní psycholog na plný úvazek. Pracovní doba bude upřesněna.

 

 vloženo 9.12.2011


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 28.11.- 4.12.2011?

 

Rodina a škola - partneři, nebo soupeři?

prof.PhDr. Stanislav Štech, CSc  -  prorektor UK, Praha

 

Zpravodaj Rodiče vítáni prosinec 2011

 

 vloženo 2.12.2011


Zápis z 1. jednání Školské rady při ZŠ Šlapanice konaného 31.10.2011

 

 vloženo 29.11.2011


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 21.- 27.11.2011?

 

 vloženo 25.11.2011


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 14.- 20.11.2011?

 

 vloženo 22.11.2011


Desatero pro rodiče a učitele

5 rad pro rodiče a 5 rad pro učitele, jak dobře zvládnout vzájemnou komunikaci a spolupráci

 

 vloženo 21.11.2011


 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ LIKVIDUJE INTERNETOVÝ PORTÁL

PODPORUJÍCÍ REFORMU

zdroj: EDUin, tisková zpráva č. 111115

Omezení provozu portálu rvp.cz jen přispěje k odstavení reformy školství na vedlejší kolej a bude znamenat další omezení metodické podpory učitelů.

 

 


Systém standardizovaných testů navrhovaný ministrem Dobešem

 
Z povzdálí sleduji pokusy o reformu českého školství, včetně zavádění standardizovaných testů - a obávám se, že nikdo z odborníků nemá ponětí o potenciálních důsledcích nepromyšlených kroků, které mohou české školství fatálně poškodit, napsala Jana Bradley. ....

 


Upozorňujeme všechny milovníky knih, že městská knihovna má vlastní web.

http://naseknihovna.cz/slapanice/

Odkaz najdete i na http://krapzsslapanice.cz/knihovna-Slapanice.html

 


Do fotogalerie jsme přidali nové fotky z 3.burzy.

 

 vloženo 18.11.2011


projev prof. Stanislava Štecha, prorektora UK na demonstraci 17.11.2011

 

 vloženo 17.11.2011


Josef Dobeš: Nechci kastování studentů

zdroj: MfD (15. listopadu 2011), autor: Josef Dobeš

 

 vloženo 16.11.2011


Asociace školních psychologů: Dobeš likviduje psychologické služby školám

zdroj: Asociace školní psychologie ČR (4. listopadu 2011)

 


Dobeš změnil názor na selekční testy, zaslouží pochvalu

 


Kontakt na novou školní psycholožku:

Mgr.Eva Holoubková

konzultační hodiny: úterý - čtvrtek, podle individuální domluvy

tel.: 515 532 011 begin_of_the_skype_highlighting imageBEZPLATNĚ 515 532 011end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting imageBEZPLATNĚ 515 532 011end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting imageBEZPLATNĚ 515 532 011end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting imageBEZPLATNĚ 515 532 011end_of_the_skype_highlighting

 


Vážení rodiče,

ráda bych Vás požádala o přečtění:

Výzva k bojkotu plošného testování


http://www.facebook.com/notes/katerina-bartosova/v%C3%BDzva-k-bojkotu-plo%C5%A1n%C3%A9ho-testov%C3%A1n%C3%AD/10150401312639137


Nejenom Kateřina Bartošová vyzývá k vlně odporu. Jsou to
především odborníci. Běžný rodič to ani nemusí postřehnout, ale teď
jde o hodně. Kdybyste našli čas, určitě se podívejte na:


http://www.youtube.com/watch?v=EyzDPzJqt1c&feature=player_embedded#!

http://eduin.cz/titulka/diskuse-kam-speje-ceske-skolstvi/

 

Eva Urbánková

 

 vloženo 15.11.2011


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 7.-13.11.2011?

 

 vloženo 14.11.2011


Zpravodaj Rodiče vítáni listopad 2011

bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 31.10.- 6.11.2011?

 

 vloženo 13.11.2011


Pozvánka na kurz Zdravě s chutí 1,2

Lampionový průvod

Dílna pro maminky v družině

 

 

 vloženo 9.11.2011


25.11.2011 

Vánoční jarmark výrobků žáků z jednotlivých tříd v 15.00 hod. na ZŠ

 

 vloženo 3.11.2011


8.listopadu 2011

Nepovinná a cestovní očkování pro děti a dospělé

Kurz efektivního rodičovství v klubovně Sluníčka


25.11.2011 - Vánoční jarmark výrobků žáků z jednotlivých tříd

Všichni jsou srdečně zváni, nejen rodiče žáků naší ZŠ.

 

 vloženo 1.11.2011


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 24.-30.10.2011?

 

 vloženo 30.10.2011


Nově nás najdete i na www.krapzsslapanice.cz

 

 vloženo 28.10.2011


pozvánka Sluníčka na Drakiádu

 

 vloženo 25.10.2011


odkaz na SKAV

SKAV

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.

 

 


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 17.- 23.10.2011?

 

 vloženo 18.10.2011


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 10.- 16.10.2011?

 

 vloženo 17.10.2011


Všimněte si!

Naše škola byla zařazena do projektu MODERNÍ UČITEL

a pan ředitel Mgr. Michal Klaška - je vedoucí koordinačního centra pro Brno venkov

 

 

 vloženo 14.10.2011


Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice vyhlašuje veřejnou sbírku hraček a pomůcek

pro přípravný ročník ZŠ Křenová pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí.
 

Přijímáme HRY, STAVEBNICE, SAMOLEPKY, RAZÍTKA, FIXY, OMALOVÁNKY, AUTÍČKA,

PANENKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ - cokoliv pro děti ve věku pěti a šesti let k jejich rozvoji a na hraní.

Sbírku pořádáme spolu s burzou na ZŠ Šlapanice. Vstup vchodem u družiny.

4.11.2011 16.00 - 19.00 hod.

5.11.2011  9.00 - 17.00 hod.

 

 vloženo 13.10.2011


Zde si můžete stáhnout letáky s pozváním na Zimní burzu 2011

Velký leták .pdf

Malé letáky .pdf

Seznamy ke stažení

Další informace zde

 

 vloženo 11.10.2011


Zpravodaj Rodiče vítáni říjen 2011

 

 vloženo 10.10.2011


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 3.-9.10.2011?

 


 

 kniha     Tomáše Feřtka

Rodiče vítáni: praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí.

 

Už nyní si ji můžete vypůjčit v naší knihovničce v klubovně Sluníčka. Pokud budete mít zájem, napište nám.

 

 

 vloženo 5.10.2011


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 26.9.- 2.10.2011?

 


Připravujeme Zimní burzu 2011, která se bude konat ve dnech  4.-5.11.2011 v budově ZŠŠlapanice.

Prosíme rodiče, kteří by nám mohli pomoci s burzou, aby nás kontaktovali na e-mail:

burza.krap-slunickoslapanice@wbs.cz

 

 

 vloženo 22.9.2011


Nominovali jsme naši školu na značku Rodiče vítáni 

 

Právě vyšla kniha     Tomáše Feřtka

Rodiče vítáni: praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí.

 

Brzy si ji budete moci vypůjčit v naší knihovničce v klubovně Sluníčka. Pokud budete mít zájem, napište nám.

 

 vloženo 21.9.2011


Omlouváme se za uvedení chybného data termínu třídních schůzek.

Správné datum je 3.října 2011.

 

 vloženo 20.9.2011


bEDUin - průvodce světem vzdělání - Co přinesl týden 12.-18.9.2011?

 

 vloženo 14.9.2011


Nová anketa na našich stránkách:

Víte co je náplní činnosti školské rady?

 vloženo 9.9.2011


Zápis ze 7. jednání Školské rady při ZŠ Šlapanice konaného 27.6.2011

najdete na http://krap-slunickoslapanice.wbs.cz/zapisy-z-jednani-SR.html

 vloženo 18.7.2011


6.9.2011 se koná první setkání klubu ve školním roce 2011/2012

najdete na http://krap-slunickoslapanice.wbs.cz/pozvanky.html

 

 volby školské rady

 

 vloženo 3.6.2011


7.6. se koná poslední setkání klubu v tomto školním roce

najdete na http://krap-slunickoslapanice.wbs.cz/pozvanky.html

 

 vloženo 11.5.2011


Co se za dvacet let v našem školství zlepšilo

Tomáš Feřtek

Mediální konzument musí mít za poslední rok dva pocit, že vzdělávací systém v České republice se propadl na samé dno...

 

 vloženo 28.4.2011


12.5.2011 v 19.00 hod. v klubu Sluníčka beseda pro rodiče

Alternativy trestů při zachování autority dospělého

 

Jarní burza - ohlédnutí

najdete na http://www.krap-slunickoslapanice.wbs.cz/burza.html

 

 vloženo 14.4.2011


Nová anketní otázka:

Byli jste spokojení s jarní burzou?

 


Se svými podněty se můžete také obracet na Školskou radu  nebo na Komisi pro výchovu, vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mládeže  při RM 

Ing. Eva Merclová – předsedkyně, Katarína Krejčí, DiS., Jana Jachymiáková, RNDr. Zbyněk Kadlc, Jaroslav Zeman, Ing. Zdeněk Kadlc, Zdeněk Velan.

 

 vloženo 13.4.2011


muzikál - ŠUMAŘ NA STŘEŠE - 1. a 8.5.2011

 


V pondělí 18. 4. 2011 se konají "Pohovory s rodiči". Ve třídách 1. stupně dle informací v žákovských knížkách v době od 16 do 18 hodin. Na 2. stupni ZŠ v době od 17 hodin (předpokládané ukončení v 18 hodin).

 

 vloženo 7.4.2011


Benefiční koncert

Sobotní odpoledne velikonočních tradic

 


 

 
Na správné adrese

najdete na http://www.krap-slunickoslapanice.wbs.cz/divadla.html

 

 


image

najdete na http://www.krap-slunickoslapanice.wbs.cz/knihy18.html

 


Korálková dílna

najdete na http://www.krap-slunickoslapanice.wbs.cz/druzina.html

 

 vloženo 4.4.2011


Cesta do Albánie

zdroj: EDUin, autor Tomáš Feřtek > psáno pro MFDnes

Nadiktované osnovy se vracejí do českých škol.

 

najdete na http://www.krap-slunickoslapanice.wbs.cz/Aktualne---skolstvi.html

 

 vloženo 20.3.2011


Čechy škola nebaví

autor: Petr Koubek

Diskuse o současných problémech vzdělávacího rezortu se nese na bulvarizující vlně, koho si současný ministr přivede do poradního týmu, jaké má ta osoba politické názory, zda je jeho lidem v těhotenství špatně a za co ministerští vyplácejí odměny. Když už se podaří a v mediích se objeví zajímavější sonda, zákonitě je brzy překryta další „kauzou“… Proč tomu tak je a co se vlastně ve školství odehrává?

najdete na http://www.krap-slunickoslapanice.wbs.cz/Aktualne---skolstvi.html

 

 vloženo 18.3.2011


A.Veselý - vzdělávací standardy

najdete na http://www.krap-slunickoslapanice.wbs.cz/Aktualne---skolstvi.html

 

 vloženo 10.3.2011


Připravujeme Jarní burzu 2011, která se bude konat ve dnech  8.- 9.4.2011 v budově ZŠ Šlapanice vstup bude vchodem u družiny.

Přijímat budeme...

najdete na http://www.krap-slunickoslapanice.wbs.cz/burza.html

 

 vloženo 8.3.2011


Jana Hrubá: Jak analyzuje situaci ve vzdělávání NERV

Na semináři 28. 2. 2011 představila pracovní skupina NERVu pro vzdělávání a vzdělanost pod vedením Daniela Münicha (NERV a CERGE-EI) pracovní materiál pro Rámec strategie konkurenceschopnosti. Kdybyste měli soudit jen z útržků, které se objevily v médiích, bude vaše informace zkreslená. Materiál stojí za přečtení celý. Můžete se k němu i vyjádřit.

najdete na http://www.krap-slunickoslapanice.wbs.cz/Aktualne---skolstvi.html

TOPlist