Založit webové stránky nebo eShop

Burza Šlapanice

Dokumenty

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

 

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014


17.12.2014 Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014
V souladu s §174, odstavec 16 školského zákona, zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2013/2014. 
 
 

 Česká školní inspekce:    Protokol ZŠ Šlapanice 2013

                                   Zpráva ZŠ Šlapanice 2013

 


Soubor pedagogicko - organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2014/2015

 
 

 


Pro důležitost informací z tiskové konference Čeští školáci jedí nezdravě a tloustnou, zastavme tento trend! vkládáme její záznam http://www.youtube.com/watch?v=Jz-W6il6Rso#t=140

Přílohy:

Sledujte další informace na našem facebooku: https://www.facebook.com/pages/Klub-rodi%C4%8D%C5%AF-a-p%C5%99%C3%A1tel-Z%C5%A0-%C5%A0lapanice/175997882413368

 

 


Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2013 -

http://s.shr.lc/TgwrsR

 


výsledky Studentských voleb 2012

Pro zajištění reprezentativity souboru a maximální reliability a validity dat bylo využito metody náhodného výběru. Jako opora výběru sloužil kompletní seznam středních škol v ČR. Z něj bylo náhodně vybráno 150 škol, jejichž ředitelé byli požádáni o účast na výzkumu. Osmdesát škol, které souhlasily se zapojením do průzkumu, obdrželo dotazníky s pokyny pro realizaci výzkumu. Studenti vyplňovali dotazníky sami během vyučovací hodiny. Z každé školy bylo zařazeno přibližně 20 dotazníků.

Do finálního vzorku bylo vždy v rámci jednotlivých typů škol opět náhodně vybráno celkem 1 100 respondentů tak, aby finální struktura vzorku přesně odpovídala podílu gymnázií, učilišť a SOŠ v ČR.
Pro srovnání byly použity výsledky předcházejícího výzkumu realizovaného na přelomu let 2008 a 2009 společností Člověk v tísni, o. p. s. ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown.
U tematických oblastí, které vykázaly výrazné posuny v zjištěních oproti předchozímu výzkumu, připojujeme i širší interpretaci odborníka. Autoři interpretací pracovali s daty, která obsahuje tato závěrečná zpráva.

 


Rovnost a kvalita ve vzdělávání - PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH ŽÁKŮ A ŠKOL

Za publikování této práce odpovídá generální sekretář OECD. Názory a použité argumenty zde ublikované nemusí nezbytně reflektovat oficiální náhled Organi-zace nebo vlád členských zemí. Tento dokument a všechny složky v něm obsažené nenarušují suverenitu žádné země ani mezinárodní hranice, nepoškozují jméno žádné členské země, města ani oblasti.
 
Prosím citujte tuto publikaci jako: OECD (2012), Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en

 


Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 (srpen 2012)

Shrnující zpráva ČŠI

 


Tisková zpráva Města Šlapanice ze 14. května. 2012

- Žádost o dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ

- Jmenování nového ředitele ZŠ ve Šlapanicích

 


Srovnání výsledků testů žáků 9. tříd základních škol v letech 2005 a 2011

Výzkumná zpráva společnosti Scio - Vypracoval tým autorů Scio - 15.3.2012

 

 

TOPlist