Založit webové stránky nebo eShop

Burza Šlapanice

Okénko školní psycholožkyKyberšikana

Ve společnosti přibývá případů kyberšikany (Centrum prevence rizikové virtuální komunikace uvádí, že až 59 % dětí školního věku se setkalo s nějakou její formou). Je proto důležité vědět, jak sebe i své děti alespoň částečně před kyberšikanou bránit. Tento negativní jev se bohužel nevyhýbá ani dětem naší školy a může se prolínat se školní šikanou.

Co je kyberšikana?

číst dál

 


Naše škola úspěšně prošla výběrovým řízením a byla zařazena do projektu „Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III“. Díky tomuto projektu bude od 1. 1. 2012 působit na naší škole školní psycholog na plný úvazek.

 

CZ.1.07/1.2.17/01.0021 - Rozvoj poradenského centra včetně komplexní specializované podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt je zaměřen na rozvoj poradenství, speciálně pedagogických a psychologických služeb na základní škole. Realizuje části kurikulární reformy vytvářením a rozšiřováním rovných příležitostí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami rozšířením odborného poradenského pracoviště a zapojením odborných pracovníků do výchovně-vzdělávacího procesu na škole. Zaměřuje se na rovný přístup ke vzdělání bez diskriminace a zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Odborní pracovníci (psycholog, speciální pedagog a výchovný poradce) zajistí komplexní odbornou pomoc a podporu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami ostatním žákům, rodičům, pedagogům počínaje diagnostikou vzdělávacích potřeb, přes reedukaci, skupinovou i individuální nápravu až po odbornou konzultační a poradenskou činnost.


TOPlist
beseda se školní psycholožkou v MŠ Zahrádka v 16.00 hod.
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
beseda se školní psycholožkou v MŠ Hvězdička v 16.00 hod.
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8