Založit webové stránky nebo eShop

Burza Šlapanice

besedy

 

14. a 20.1.2014 se budou konat v MŠ Zahrádka a v MŠ Hvězdička besedy se školní psycholožkou k zápisu, školní zralosti apod.

Pozvánky ke ztažení - MŠ Zahrádka

                                - MŠ Hvězdička

 

 


Besedy, které už proběhly:


Poradenský program „Volba povolání“ pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče,

nabízím žákům, kteří stále váhají s volbou střední školy, možnost zúčastnit se poradenského programu VOLBA POVOLÁNÍ.

Program VOLBA POVOLÁNÍ (volba střední školy) se skládá ze dvou skupinových setkání žáků se školní psycholožkou. Žákům budou zadány psychodiagnostické testy zaměřené na zjištění poznávacích schopností, motivace, představ a přání žáků, co se týče jejich studia na střední škole. Na skupinová setkání pak navazuje individuální konzultace, která se uskuteční formou poradenského pohovoru žáka a jeho rodičů se školní psycholožkou.

9. A - skupinová setkání proběhnou ve středu 20. listopadu (11.45 - 13.25) a v úterý 26. listopadu (14.00 - 15.15).

9. B - skupinová setkání proběhnou v úterý 19. listopadu (11.45 - 13.25) a v úterý 26. listopadu (14.00 - 15.15).

V minulém týdnu dostali všichni žáci 9. tříd informační leták s návratkou, v případě zájmu o účast v programu ji vyplněnou do 15.11. odevzdají školní psycholožce. Leták s návratkou a podrobnějšími informacemi naleznete zde:

informační leták 9.A

informační leták 9.B

Eva Holoubková,
školní psycholožka

 


14. a 15.1.2013 se konaly v MŠ Zahrádka a v MŠ Hvězdička besedy se školní psycholožkou k zápisu, školní zralosti apod.

Pozvánky ke ztažení - MŠ Zahrádka

                                - MŠ Hvězdička

 

 


Ve spolupráci se školní psycholožkou proběhla 20.11.2012 v 17.00 hod. na ZŠ beseda pro rodiče .

plakát ke stažení

ZŠ Šlapanice a Klub rodičů a přátel ZŠ Šlapanice

vás srdečně zvou na besedu se školní psycholožkou na téma

Práce školního psychologa    

Besedu povede školní psycholožka ZŠ Šlapanice Mgr. Eva Holoubková 

Kdy: 20. listopadu 2012  v  17.00 hod.     

Kde: ZŠ Šlapanice - kinosál

Hlavní témata:

- Co vlastně dělá školní psycholog na ZŠ Šlapanice?

- Co je školní poradenské pracoviště?

- Jak vypadá práce školního psychologa se třídou?

- Co může udělat školní psycholog pro děti s výukovými

  a výchovnými problémy?

- Co nabízí školní psycholog dětem v první třídě?

- Jak může školní psycholog pomoci při volbě střední školy?

- Vaše dotazy - co Vás pálí na jazyku?

 

 

 


 

 
 

Na přednášku PRÁCE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA, která se konala 29.11.2010, přišlo šest rodičů, což je veliká škoda. Pokud byste přišli, mimo jiné byste se dozvěděli, co je náplní práce školního psychologa. A věřte, není toho málo, co musí školní psycholog zvládnout. Dále je od 1.září novinkou založení Školního poradenského pracoviště na naší škole. Dostali byste leták a mohli byste se setkat osobně s naší školní psycholožkou. Potěšující je, že kromě toho, že pracuje s třídními kolektivy a spolupracuje s ostatními odborníky ŠPP na naší škole (výchovný poradce, metodik prevence spj, speciální pedagog), její služby využívají i mnozí rodiče.

 

Snad se můžeme těšit na další přednášku. Pokud byste měli nápad na téma další přednášky, napište do klubu nebo přímo školní psycholožce Mgr.Anně Chasákové.

 

 


V pondělí 26.dubna 2010 se na naší základní škole konala přednáška -

PROČ SE DÍTĚTI VE ŠKOLE NĚKDY NEDAŘÍ A CO UDĚLAT  PRO TO, ABY TOMU TAK NEBYLO...

V kinosále se v 17.30 hod. sešlo osm rodičů.

Pan ředitel PPP Brno Mgr.Libor Mikulášek hovořil např. o:

potřebě dobré spolupráce mezi rodiči a učiteli (Máme společný zájem.                                                                                                                 A to je rozvoj našich dětí.)

volbě povolání (Doporučil rodičům pracovní diagnostiku – Comdi 6.0.)

školní zralosti

diagnostice nadaných dětí

integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Byli jsme opravdu nemile překvapeni malou účastí rodičů, ale pro nás, kteří jsme se zúčastnili, to mělo několik výhod. Všichni jsme měli šanci se ptát i podělit se s ostatními o své zkušenosti. Vše se odehrávalo v příjemné atmosféře a diskuze vyplnila větší část z celkového času, který jsme společně strávili. Rozcházeli jsme se kolem půl osmé večer.

Já jen doufám, že malá účast rodičů neodradí organizátory od pořádání dalších přednášek na téma výchovy a vzdělávání našich dětí. Děkujeme Mgr.Mikuláškovi a Marii Králové, která je členkou Sociální a zdravotní komise při Radě města  a tuto přednášku organizovala.

 
 

24.11.2009

Konala se na ZŠ další přednáška PhDr. Lenky Skácelové o gamblingu a virtuální realitě (patologické hráčství,

počítačové hry ...).

 

 

 


jaro 2009 - Přednáška o šikaně na ZŠ. Přednášela PhDr. Lenka Skácelová.            

TOPlist
beseda se školní psycholožkou v MŠ Zahrádka v 16.00 hod.
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
beseda se školní psycholožkou v MŠ Hvězdička v 16.00 hod.
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8