Založit webové stránky nebo eShop

Burza Šlapanice

školní zralost

aktualizováno 21.1.2014

 

Školní zralost, odklad školní docházky

a nástup do první třídy

 

Patříte-li k rodičům našich budoucích prvňáčků, pak se vám možná bude hodit malá rekapitulace důležitých informací vztahujících se ke školní zralosti, odkladům školní docházky a nástupu do první třídy.

 

Co by měl zvládnout nastupující žák ZŠ?

Školní zralost neznamená pouze dostatečně zralé rozumové schopnosti, které budoucí prvňáček ukazuje u zápisu. Na školu by mělo být dítě také připraveno emocionálně (vydrží ve škole bez rodiny, vydrží i u činnosti, která ho nebaví, umí se vyrovnat s neúspěchem...), sociálně (je schopné poslouchat paní učitelku a řídit se pravidly, začlenit se do skupiny vrstevníků...) a také fyzicky (dosáhlo tzv. filipínskou míru, je přiměřeně odolné vůči únavě...). Důležitým znakem školní zralosti je také to, že je dítě zvídavé a do školy se těší.

Potřebná je schopnost soustředit se, zaměřit pozornost (alespoň okolo 10 - 15 min. na jednu činnost, která se obměňuje). Důležité také je, aby dítě před nástupem do první třídy již pokud možno umělo vyslovit správně všechny hlásky - navštěvovat v první třídě ke škole ještě logopedii je hodně nároků naráz. Řečová vada se navíc může projevit i v obtížích se čtením a psaním. Prvňáčci by především měli umět sykavky, může se ještě objevovat nesprávná výslovnost R a Ř.

 

Odklad školní docházky

Rodiče, kteří ještě zvažují, zda je jejich dítě dostatečně zralé pro nástup do ZŠ, mají možnost do konce května podat žádost o odklad školní docházky. Od roku  2012 se požadují pro odklad školní docházky dítěte dvě potvrzení – a to potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Do PPP je dobré objednat se včas (žádost spolu s oběma potvrzeními je třeba předat ZŠ do 31. 5. 2014). Spádovou poradnou pro Šlapanice a okolí je PPP Brno, Hybešova. Termín vyšetření je možné dohodnout u sociální pracovnice PPP (tel. 543 426 080). Chcete-li se objednat do jiné poradny, než do vaší spádové, je pravděpodobné, že termín pro objednávání „nespádových“ dětí bude kratší než těch, které podle místa ZŠ pod PPP patří (cca do konce března, je třeba se informovat v konkrétní poradně).

Od 1. 1. 2012 platí, že dítě má nárok zdarma pouze na jeden rok vzdělávání  v mateřské škole. Děti, které budou mít odklad školní docházky pro školní rok 2014/2015, tedy budou další rok v MŠ platit – viz stránky MŠMT). Další informace vám poskytnou ve vaší školce.

 

Žák v první třídě

Nástup do ZŠ znamená pro dítě veliké změny a řadu nároků. Je proto důležité, aby dítě po návratu ze školy mělo nějaký čas, kdy si může odpočinout a hrát, teprve potom se věnovat (s pomocí rodičů) domácím úlohám. Ty by ale mělo udělat během odpoledne, ne až večer.

Dítě v první třídě také není vhodné  přetěžovat velkým množství kroužků. Pokud prvňáček nějaké kroužky navštěvuje, je dobré, aby to byly aktivity, které si sám vybral, baví ho, a u kterých si odpočine.

Počet a složení prvních tříd pro školní rok 2014/2015 bude známo po 31. květnu 2014. Kritériem pro vytváření tříd bývá bydliště dítěte.

 

S čím se mohou rodiče předškoláků a žáků první třídy obrátit na školní psycholožku?

Součástí práce školní psycholožky je pomoc žákům a jejich rodičům, aby začátek školní docházky probíhal bez větších obtíží. Rodiče prvňáčků se mohou na školní psycholožku obrátit např. v případě, že se u jejich dítěte objeví problémy s adaptací na školní prostředí, se zvládáním učiva, potíže se spolužáky, výchovné problémy, jakékoli psychické obtíže atd.

Školní psycholožka usiluje o řešení těchto problémů v rámci ZŠ (práce s žákem, třídou, vyučujícím, rodiči), jejíž prostředí dobře zná. Pokud je však třeba, pomůže rodičům s kontaktováním dalších odborníků.

Na začátku školního roku provádí školní psycholožka ve spolupráci s třídními učitelkami plošný screening zaměřený na to, jak jsou u prvňáčků rozvinuty schopnosti  potřebné pro zvládnutí čtení a psaní (zrakové a sluchové vnímání, motorika, řeč apod.), abychom mohli případné obtíže včas podchytit a společně pracovat na jejich vyrovnání. Výsledky jsou rodičům sdělovány v deníčku nebo při osobní konzultaci.

Rodiče předškolních dětí se mohou na školní psycholožku obrátit např. pokud se chtějí poradit ohledně školní zralosti dítěte (pozor, školní psycholog nemůže vydat potvrzení pro odklad školní docházky).

 

Další užitečné odkazy

ZŠ Šlapanice: http://www.zsslapanice.cz/

Rodiče vítáni: http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/co-musi-umet-pri-zapisu-predskolak/

Jdeme do školy: www.jdemedoskoly.cz/

 

 


TOPlist
beseda se školní psycholožkou v MŠ Zahrádka v 16.00 hod.
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
beseda se školní psycholožkou v MŠ Hvězdička v 16.00 hod.
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8