Založit webové stránky nebo eShop

Burza Šlapanice

zápisy z jednání komise RM (KVVS)

Komise pro výchovu, vzdělání, sport a využívání volného času dětí a mládeže (zkratka KVVS)

 

Zápis z jednání komise RM (8.1.2015)

Body, které se týkají ZŠ:

2.b) Rada města se bude zabývat kvalitou výuky na ZŠ.
c) Dotazy na Školskou radu byly podány, budou se projednávat na příští schůzce ŠR (22.1.).

5.ŠR
Předsedkyně komise podala informace z jednání školské rady, které se uskutečnilo v prosinci. K. Krejčí podala připomínku k zápisu, který je uveřejněn na stránkách školy, ale s množstvím překlepů.

10. Komise se dotazuje ŠR:
a)zda je plánovaná výměna učebnic a jaká na to je vyčleněná částka z rozpočtu?
b)zda je možné se informovat o srovnávacích testech ZŠ a počtu dětí přijatých na gymnázia, SŠ a učiliště?

11. Školní psycholog
Členové komise doporučují Radě města zajistit finanční prostředky na financování školního psychologa do období, nežli bude zajištěno financování z dalšího projektu.

 

Zápis z jednání komise RM (4.12.2014)

Body, které se týkají ZŠ:

8. Komise se dotazuje rady, jaký má plán se ZŠ a kvalitou výuky.

10. Komise vznesla dotazy na schůzku Školské rady (9. 12. 2014) – bufet ve škole, kapacita školy, kvalita výuky)

12. Nabízíme občanům možnost přijít na naši schůzku případně nás oslovit mailem (migdauova@gmail.com)

TOPlist